rul-20230411-ibox-000003

Aanleiding

Fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor de verlenging van de toepassing van de Innovatiebox over de periode 2014 tot en met 2020, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2013.

Feiten

X is een dienstverlenende onderneming met [76 – 150] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen – € 15 miljoen]. X heeft in het buitenland gevestigde dochtermaatschappijen. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X om verlenging van de toepassing van de Innovatiebox ziet op de artikelen 12b tot en met 12bg en artikel 34d van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Voorts is het besluit van 6 december 2018 (Stcrt. 2018, nr. 68661) inzake de toepassing van de Innovatiebox, hierna te noemen “besluit Innovatiebox”, het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, paragraaf 3 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen) aan de orde.

Overwegingen

X heeft haar verzoek ingetrokken in verband met de verkoop van haar activiteiten, waardoor zij geen (toekomstig) voordeel verwacht van de toepassing van de Innovatiebox. Het verzoek is door X ingetrokken, voordat de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter getoetst konden worden. Een inhoudelijke analyse is daardoor achterwege gebleven.

Conclusie

Het verzoek is ingetrokken.