Tag: 8bb

  • rul-20240305-atr-000006

    Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bb van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2022. Artikel 8bb, eerste lid van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de onderlinge rechtsverhouding tussen X en Y.…