Tag: liquidatieverliesregeling

 • rul-20240213-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over het voldoende doen blijken dat het niet voldoen aan de temporele voorwaarde van de liquidatieverliesregeling niet is gericht op het ontgaan of uitstellen van de heffing van vennootschapsbelasting. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel…

 • rul-20230829-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Men vraagt zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2025. Op grond van het voorgaande kan Y ten aanzien van het belang in Z1 het liquidatieverlies als bedoeld in artikel 13d, veertiende lid, aanhef en onderdeel b, sub 2…

 • rul-20230718-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Men vraagt zekerheid voor het boekjaar 2021. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat geen sprake (meer) is van een ruling met een internationaal karakter als bedoeld in het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Het verzoek tot…

 • rul-20230606-atr-000005

  Er is een verzoek ingediend om te bevestigen dat voltooiing van de vereffening na 31 december 2023 doch vóór 31 december 2025 niet zal worden beschouwd als gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing voor toepassing van de liquidatieverliesregeling. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen.

 • rul-20230411-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Men vraagt zekerheid voor het boekjaar 2021. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat geen sprake (meer) is van een ruling met internationaal karakter als bedoeld in het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Het verzoek om vooroverleg…

 • rul-20220927-atr-000007

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen.

 • rul-20220802-atr-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2020. Het verzoek tot zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de genoemde transactie zal worden beoordeeld…

 • rul-20220322-atr-000012

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Men vraagt zekerheid voor het jaar 2020. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat geen sprake (meer) is van een ruling met een internationaal karakter als bedoeld in het Besluit vooroverleg rulings…

 • rul-20220322-atr-000010

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Men vraagt zekerheid voor het jaar 2020. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat geen sprake (meer) is van een ruling met een internationaal karakter als bedoeld in het Besluit vooroverleg rulings…

 • rul-20211012-atr-000014

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2019. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de genoemde transactie zal worden beoordeeld…

 • rul-20211012-atr-000007

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Men vraagt zekerheid voor het boekjaar 2020. Het verzoek tot zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de genoemde transactie zal worden beoordeeld…

 • rul-20210921-atr-000007

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat geen sprake (meer) is van een ruling met een internationaal karakter als bedoeld in het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Het verzoek tot…

 • rul-20210907-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Men vraagt zekerheid voor het boekjaar 2020. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat geen sprake (meer) is van een ruling met internationaal karakter als bedoeld in het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Het verzoek tot vooroverleg…

 • rul-20210209-atr-000008

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Men vraagt zekerheid voor het jaar 2020. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen.

 • rul-20201215-atr-000022

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat geen sprake (meer) is van een ruling met een internationaal karakter als bedoeld in het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Het verzoek tot…

 • rul-20200922-atr-000004

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de liquidatieverliesregeling. Er is geen zekerheid vooraf gegeven omdat het verzoek is ingetrokken.

 • rul-20200908-atr-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de liquidatieverliesregeling. Er is geen zekerheid vooraf gegeven omdat het verzoek is ingetrokken.

 • rul-20200414-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de liquidatieverliesregeling. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.

 • rul-20200316-atr-000003

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de liquidatieverliesregeling. Er is geen ATR tot stand gekomen omdat geen sprake (meer) is van een ruling met een internationaal karakter als bedoeld in het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Het verzoek tot vooroverleg is buiten behandeling gesteld. Volledigheidshalve…