Tag: fusie

 • rul-20240423-rulov-000007

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat zij na een grensoverschrijdende juridische fusie waarbij zij als verkrijgende vennootschap betrokken is, gevestigd is in Nederland op grond van artikel 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. X is op grond van artikel 4, eerste…

 • rul-20231121-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling zodat de ruisende grensoverschrijdende juridische fusie zonder heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting plaatsvindt. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y, met als gevolg dat de ruisende grensoverschrijdende juridische fusie zonder heffing…

 • rul-20230905-rulov-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of een grensoverschrijdende juridische fusie zonder heffing van dividendbelasting en vennootschapsbelasting kan geschieden. Het fusietijdstip van de voorgenomen grensoverschrijdende fusie kan bij overeenkomstige implementatie gesteld worden op 1 januari 2023 voor de Wet Vpb. De grensoverschrijdende juridische fusie vormt geen belastbaar feit voor de Wet DB.…

 • rul-20230523-atr-000011

  Er is verzocht om te bevestigen dat een fusie van deelnemingen niet resulteert in een hogere fiscale waardering van de overgebleven deelneming ten opzichte van de fiscale waardering van de door de fusie verdwijnende deelneming. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. De fusie van Y in Z resulteert voor X…

 • rul-20220524-rulov-000007

  Het X-concern heeft verzocht om zekerheid vooraf dat voorgenomen grensoverschrijdende juridische fusies geen belastbaar feit zijn voor de Wet op de dividendbelasting 1965 (“Wet DB”) en niet kwalificeren als een vervreemding in de zin van artikel 14a, zesde lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (“Wet Vpb”). Ook is verzocht om zekerheid vooraf dat een van…

 • rul-20220222-rulov-000004

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 14b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Men wenst zekerheid over een voorgenomen grensoverschrijdende juridische fusie in 2021. Als gevolg van de intrekking van het verzoek om zekerheid vooraf is het vooroverleg beëindigd.

 • rul-20220222-rulov-000002

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of een grensoverschrijdende juridische fusie zonder heffing van vennootschapsbelasting en dividendbelasting kan geschieden. De voorgenomen grensoverschrijdende juridische fusie kan plaatsvinden met toepassing van artikel 14b, tweede lid, Wet Vpb en vormt geen belastbaar feit voor de Wet DB op basis van huidige wet en regelgeving. Dit…

 • rul-20220125-rulov-000003

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 14b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Men wenst zekerheid voor een voorgenomen fusie in 2021. Als gevolg van de intrekking van het verzoek om zekerheid vooraf is het vooroverleg beëindigd.

 • rul-20210420-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de gevolgen van een voorgenomen grensoverschrijdende juridische fusie. Het verzoek ziet onder andere op de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (waaronder de deelnemingsvrijstelling). Er is geen zekerheid vooraf gegeven.

 • rul-20210209-ibox-000007

  X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2020 tot en met 2021. X heeft in 2018 een vaststellingsovereenkomst innovatiebox gesloten met de Belastingdienst voor de jaren 2017 tot en met 2021. Op 1 januari 2020 zijn feiten en omstandigheden bij X wezenlijk gewijzigd als gevolg van een…

 • rul-20200728-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de gevolgen van een voorgenomen grensoverschrijdende juridische fusie voor toepassing van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB). Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. De grensoverschrijdende juridische fusie tussen X (verdwijnende vennootschap) en Y (verkrijgende vennootschap) is geen belastbaar feit voor toepassing…