Tag: Digital Economy

  • Commentaar: “Niet illegaal, wel immoreel.”

    Trouw publiceerde recent het artikel “Netflix in Nederland laat zien: belasting opleggen aan digitale bedrijven blijft moeilijk” (hier, door Dirk Waterval). De conclusie: juridisch (b)lijkt het door de beugel te kunnen, maar gevoelsmatig klopt het niet. Dat deed me denken aan Margaret Hodge als voorzitter van de public accounts committee van het Britse lagerhuis tegen…

  • Commentaar: fiscalistenwiskunde

    Al eerder heb ik mijn verwondering geuit over de totstandkoming van artikel 8bd Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (“Wet Vpb”). Het eerste artikellid luidt: Indien de belastingplichtige in het jaar een vermogensbestanddeel, niet zijnde een schuld, verkrijgt van een aan hem gelieerd lichaam door middel van een kapitaalstorting (…) [mv: de transactie], en de waarde…