Tag: kwalificatie

 • rul-20240604-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 en 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in X geacht een…

 • rul-20240521-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. De (toekomstige) in het buitenland gevestigde commanditaire vennoten in X drijven geen onderneming in Nederland door middel…

 • rul-20240521-atr-000004

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht van een coöperatie voor de dividendbelasting, zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van twee commanditaire vennootschappen en zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren…

 • rul-20240430-atr-000014

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening (het fonds) naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men vraagt zekerheid voor het boekjaar 2024, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. Het fonds wordt voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet aangemerkt…

 • rul-20240430-atr-000008

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening (het fonds) naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men vraagt zekerheid voor het boekjaar 2024. Het fonds wordt voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet aangemerkt als een besloten fonds voor gemene rekening. Het fonds…

 • rul-20240423-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van twee fondsen voor gemene rekening voor Nederlandse fiscale maatstaven. Eveneens is verzocht om zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of de participanten van deze fondsen voor gemene rekening geen samenwerkende groep vormen als gevolg waarvan deze fondsen niet kwalificeren als omgekeerd hybride lichamen. Men…

 • rul-20240416-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlandse rechtsvorm naar Nederlandse fiscale maatstaven en de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de jaren 2023 tot en met 2027. Het verzoek om zekerheid vooraf is afgewezen. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal…

 • rul-20240409-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden niet-transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in X…

 • rul-20240402-atr-000012

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, de kwalificatie van een commanditaire vennootschap naar Nederlandse fiscale maatstaven en zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de jaren 2023 tot en met 2027. Op grond van het…

 • rul-20240402-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, de kwalificatie van een commanditaire vennootschap naar Nederlandse fiscale maatstaven en zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de jaren 2023 tot en met 2027. Op grond van het…

 • rul-20240402-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening voor Nederlandse fiscale maatstaven. Eveneens is verzocht om zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of de participanten van dit fonds voor gemene rekening geen samenwerkende groep vormen als gevolg waarvan dit fonds niet kwalificeert als omgekeerd hybride lichaam. Men…

 • rul-20240227-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in het…

 • rul-20240116-atr-000011

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap, de kwalificatie van een buitenlandse hybride rechtsvorm naar Nederlandse fiscale maatstaven en of er sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting op het niveau van de commanditaire vennoot. Men wenst zekerheid voor de boekjaren…

 • rul-20240116-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband – vergelijkbaar met een trust – naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Na verplaatsing van de feitelijke leiding naar Nederland is Y voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst,…

 • rul-20231226-atr-000019

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van meerdere buitenlandse hybride rechtsvormen naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. 20231226 ATR 000019Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek tot vooroverleg buiten behandeling is gesteld. Volledigheidshalve…

 • rul-20231226-atr-000012

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap. Tevens is verzocht om zekerheid vooraf te verkrijgen over de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. 1. X is voor…

 • rul-20231226-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband naar Nederlandse fiscale maatstaven, de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, en de buitenlandse belastingplicht en de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op eerdere afspraken. Y1 is voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. Gelet…

 • rul-20231219-atr-000019

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden niet-transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in X…

 • rul-20231212-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband naar Nederlandse fiscale maatstaven en de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek tot zekerheid vooraf is ingetrokken. Volledigheidshalve wordt nog…

 • rul-20231128-atr-000009

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van twee commanditaire vennootschappen en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2025. De commanditaire vennootschappen zijn voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in X…

 • rul-20231128-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van leningen als vreemd vermogen en dat op de betalingen op deze leningen geen dividendbelasting verschuldigd is. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028 (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023). De leningen kwalificeren op basis van jurisprudentie van de…

 • rul-20231128-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van leningen als vreemd vermogen en dat op de betalingen op deze leningen geen dividendbelasting verschuldigd is. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De leningen kwalificeren op basis van jurisprudentie van de Hoge Raad als vreemd vermogen voor Nederlandse belastingdoeleinden. Er…

 • rul-20231121-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening voor Nederlandse fiscale maatstaven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. X wordt voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet aangemerkt als een besloten fonds voor gemene rekening. X is derhalve voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant.…

 • rul-20231031-atr-000006

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De commanditaire vennootschap is voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in X geacht een onderneming…

 • rul-20231031-atr-000003

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. De…

 • rul-20231031-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden niet-transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in X…

 • rul-20231010-atr-000004

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap (CV) en zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De CV is voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant. De in het…

 • rul-20230926-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspr aak tot en met 2022. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden niet-transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in…

 • rul-20230926-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspr aak tot en met 2022. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden niet-transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in…

 • rul-20230926-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspr aak tot en met 2022. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden niet-transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in…

 • rul-20230926-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspr aak tot en met 2022. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden niet-transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in…

 • rul-20230919-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie naar Nederlandse fiscale maatstaven van een commanditaire vennootschap en twee buitenlandse samenwerkingsverbanden. Tevens wil men zekerheid verkrijgen over de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 aansluitend op een eerdere afspraak…

 • rul-20230905-atr-000013

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening (FGR) en de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022). X1 en X2 zijn voor Nederlandse fiscale…

 • rul-20230829-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap naar Nederlandse fiscale maatstaven en de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. De in het buitenland gevestigde commanditaire vennoten in…

 • rul-20230829-atr-000009

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening naar Nederlandse fiscale maatstaven en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek tot…

 • rul-20230718-atr-000014

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een lening als vreemd vermogen en dat op de betalingen op deze lening geen dividendbelasting verschuldigd is. Eveneens is verzocht te bevestigen dat de betalingen niet kwalificeren als een vergoeding op een deelnemerschapslening. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De…

 • rul-20230711-atr-000017

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De commanditaire vennootschap is voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in X geacht een onderneming…

 • rul-20230711-atr-000016

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap (CV) en zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Het verzoek om zekerheid vooraf is afgewezen. Derhalve is er geen…

 • rul-20230711-atr-000012

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022). De commanditaire vennootschap is voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant. De buitenlandse…

 • rul-20230711-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap naar Nederlandse fiscale maatstaven en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschaps­ belasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. X is voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant. De…

 • rul-20230711-atr-000007

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022). De commanditaire vennootschap is voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant. De buitenlandse…

 • rul-20230711-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening, of sprake is van gelieerdheid, de kwalificatie van geldleningen als vreemd vermogen en de aftrekbaarheid van rentebetalingen uit hoofde van die geldleningen. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken.…

 • rul-20230711-atr-000003

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap (CV) en zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De commanditaire vennootschap is voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant. De in…

 • rul-20230620-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een geldverstrekking als eigen vermogen voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere…

 • rul-20230613-atr-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een buitenlandse hybride rechtsvorm naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. X wordt voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet aangemerkt als transparant. Als gevolg van deze zekerheid drijven de…

 • rul-20230606-atr-000014

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een buitenlandse hybride rechtsvorm naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. X wordt voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet aangemerkt als niet ­transparant. Bovenstaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst,…

 • rul-20230530-atr-000001

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de kwalificatie van twee buitenlandse hybride rechtsvormen naar Nederlandse maatstaven en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. 1. Y kwalificeert voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet als niet-transparant. 2. Z kwalificeert…

 • rul-20230516-atr-000004

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van twee commanditaire vennootschapen, de kwalificatie van twee buitenlandse samenwerkingsverbanden naar Nederlandse fiscale maatstaven en de vraag of er sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting op het niveau van de commanditaire vennoten. Men wenst zekerheid voor de…

 • rul-20230509-atr-000013

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap, de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband naar Nederlandse fiscale maatstaven en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en…

 • rul-20230509-atr-000012

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022). De commanditaire vennootschap is voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant. De buitenlandse…