Tag: kennisgroepstandpunten

 • Explainer: Een indianenverhaal met bierprinsessen, cementboeren en eliteschippers

  De afgelopen tijd zijn verschillende artikelen (1, 2, 3, 4, 5, 6) verschenen over ‘dividendbelastingconstructies’. De artikelen hebben ook geleid tot een kamervragen welke recent zijn beantwoord, en er heeft recent een technische briefing plaatsgevonden aan een aantal kamerleden. In de artikelen komen verschillende situaties aan de orde, in alle gevallen wordt gesuggereerd dat er…

 • Explainer: Dividendstripping

  Op zaterdag 22 juli publiceerde Follow The Money (FTM) het artikel ‘Internationale strijd tegen megafraude: de Nederlandse aanpak van dividendstrippen ontrafeld’. Het artikel betreft de Nederlandse strafrechtelijke vervolging een ‘voormalig beurshandelaar en vastgoedinvesteerder’. Maar wat is dividendstrippen eigenlijk. In het Kennisdocument dividendstripping van het Financieel Expertise Centrum wordt het als volgt gedefinieerd: Buitenlandse beleggers, bijvoorbeeld…

 • Explainer: Deelnemingsvrijstelling

  De deelnemingsvrijstelling is één van de zogenaamde kroonjuwelen van het Nederlandse belastingstelsel. De deelnemingsvrijstelling betreft een vrijstelling van dividenden en vervreemdingswinsten en -verliezen op kwalificerende aandelenbelangen gehouden door belastingplichtige lichamen. De deelnemingsvrijstelling beoogt dubbele belastingheffing over inkomsten te voorkomen op basis van het kapitaalimportneutraliteitbeginsel. De deelnemingsvrijstelling is geregeld in artikel 13 van de Wet op…

 • Explainer: Vestigingsplaatsfictie

  De vestigingsplaats of woonplaats van een persoon – een rechtspersoon, danwel natuurlijk persoon – is vanuit Nederlands perspectief het aangrijpingspunt voor de meest omvangrijke vorm van belastingheffing van die persoon. Een persoon die in Nederland is gevestigd of in Nederland woont is belastingplichtig in Nederland over zijn ‘wereldinkomen’. Personen die niet in Nederland wonen of…