Tag: aftrekbaarheid

 • rul-20231017-rulov-000005

  Er is door X een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf met betrekking tot de aftrekbaarheid van grensoverschrijdende betalingen voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Door het indienen van de aangifte is er geen sprake meer van internationaal vooroverleg. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het vooroverleg is…

 • rul-20230711-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening, of sprake is van gelieerdheid, de kwalificatie van geldleningen als vreemd vermogen en de aftrekbaarheid van rentebetalingen uit hoofde van die geldleningen. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken.…

 • rul-20200721-rulov-000005

  X verzoekt om zekerheid vooraf over de aftrekbaarheid in Nederland van kosten die verband houden met het opstarten van activiteiten in een land buiten Nederland (land Q). Men heeft hierover eerder zekerheid gekregen over de jaren 2018 en 2019. X wenst nu zekerheid te krijgen voor 2020 en 2021 tot en met 31 maart 2021.…

 • rul-20200310-rulov-000007

  X verzoekt om zekerheid vooraf over de aftrekbaarheid in Nederland van kosten die verband houden met het opstarten van activiteiten in een land buiten Nederland (land Q). Men wenst zekerheid over de jaren 2018 en 2019. De kosten kunnen ten laste van het Nederlandse resultaat gebracht worden. Hiervoor is zekerheid gegeven voor de jaren 2018…