Tag: objectvrijstelling

 • rul-20231010-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2023. De winsten alloceerbaar aan de vaste inrichting van X in verdragsland B ter zake van de verkrijging van de aandelen in W vallen onder de objectvrijstelling van artikel 15e van…

 • rul-20221004-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over het toerekenen van bezittingen en schulden, waaronder een aandelenpakket, aan een vaste inrichting. Ook wordt zekerheid gevraagd voor de toepassing van de objectvrijstelling op de inkomsten uit de toegerekende bezittingen en schulden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. De voormalige bezittingen en schulden…

 • rul-20220719-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van een stakingsverlies en voortzetting van activiteiten door een verbonden lichaam – in het zicht van staking – in het kader van de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2022. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is geen vaststellingsovereenkomst tot…

 • rul-20210928-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2023, aansluitend op een eerdere vaststellingsovereenkomst tot met 31 maart 2021. De werkzaamheden van X in verdragsland A kwalificeren niet als een vaste inrichting aldaar.  De resultaten van de werkzaamheden in verdragsland A zijn toerekenbaar aan X, gevestigd in Nederland.…

 • rul-20210817-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling en de toepassing van de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. 1. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing bij Y, Z en W1 op de belangen die zij houden in de buitenlandse…

 • rul-20210525-atr-000011

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. De objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten als bedoeld in artikel 15e van de Wet Vpb is van toepassing op de (door A gehouden)…

 • rul-20210525-atr-000010

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. De objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten als bedoeld in artikel 15e van de Wet Vpb is van toepassing op de (door A gehouden)…

 • rul-20210427-atr-000003

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een buitenlandse hybride rechtsvorm naar Nederlandse fiscale maatstaven en de toepassing van de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. A is voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant. De objectvrijstelling van…

 • rul-20200107-atr-000001

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de buitenlandse belastingplicht, de inhoudingsvrijstelling, toepassing van de deelnemingsvrijstelling en toepassing van de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2019 tot en met 2023. Gelet op artikel 4, tweede lid van de Wet DB is ter zake…