Tag: omzetting

 • rul-20231017-rulov-000015

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsficties van artikel 2, vijfde lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing zijn na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm…

 • rul-20231017-atr-000006

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1.3 van de Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. Eveneens wordt zekerheid gevraagd voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting voor uitkeringen van…

 • rul-20230919-rulov-000010

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen…

 • rul-20230725-rulov-000005

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsficties van artikel 2, vijfde lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing zijn na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm…

 • rul-20230725-atr-000011

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1.3 van de Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De omzetting van de…

 • rul-20220920-rulov-000006

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsficties van artikel 2, vijfde lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm…

 • rul-20220920-atr-000005

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1.3 van de Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. De omzetting van de buitenlandse rechtsvorm van X in een naamloze vennootschap leidt er niet…

 • rul-20220308-rulov-000006

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsficties van artikel 2, vierde lid Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en artikel 1, derde lid Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing zijn na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. De…

 • rul-20220308-atr-000007

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1.3 Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. De omzetting van de buitenlandse rechtsvorm van X in een naamloze vennootschap leidt er niet toe dat…

 • rul-20200310-rulov-000004

  Belanghebbende X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf voor de verplaatsing van haar feitelijke leiding van Nederland naar het buitenland, en voor de omzetting van haar Nederlandse rechtsvorm in een buitenlandse rechtsvorm bij overigens gelijkblijvende omstandigheden. Het verzoek betreft het achterwege laten van heffing van vennootschapsbelasting ter zake van de omzetting en zetelverplaatsing. De…

 • rul-20200214-rulov-000007

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf bij de omzetting van haar buitenlandse rechtsvorm in een Nederlandse rechtsvorm bij overigens gelijkblijvende omstandigheden. Het verzoek betreft de fiscale woonplaats voor verdragsdoeleinden, de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland en het ontbreken van heffing van dividendbelasting. De Belastingdienst heeft het verzoek om vooroverleg niet in…