Tag: hybride

  • rul-20240402-atr-000004

    Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening voor Nederlandse fiscale maatstaven. Eveneens is verzocht om zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of de participanten van dit fonds voor gemene rekening geen samenwerkende groep vormen als gevolg waarvan dit fonds niet kwalificeert als omgekeerd hybride lichaam. Men…

  • rul-20240312-atr-000009

    Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over toepassing van de hybridemismatchmaatregelen voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Artikel 12aa, eerste lid, onderdeel g, van de Wet Vpb is niet van toepassing ter zake van de operationele kosten van X voor zover er…

  • rul-20240220-atr-000004

    Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of de participanten van een fonds voor gemene rekening geen samenwerkende groep vormen als gevolg waarvan dit fonds niet kwalificeert als omgekeerd hybride lichaam. Men wenst zekerheid vooraf voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het fonds kwalificeert…