Tag: zetelverplaatsing

  • rul-20231010-rulov-000010

    X heeft een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf in verband met een zetelverplaatsing van X met betrekking tot de toepassing van artikel 15c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en met betrekking tot de fiscale gevolgen voor de dividendbelasting van de zetelverplaatsing van X. 20231010 RULOV 000010 Het vooroverleg…

  • rul-20200310-rulov-000004

    Belanghebbende X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf voor de verplaatsing van haar feitelijke leiding van Nederland naar het buitenland, en voor de omzetting van haar Nederlandse rechtsvorm in een buitenlandse rechtsvorm bij overigens gelijkblijvende omstandigheden. Het verzoek betreft het achterwege laten van heffing van vennootschapsbelasting ter zake van de omzetting en zetelverplaatsing. De…