Tag: deelnemingsvrijstelling

 • rul-20240709-atr-000015

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling, de toepassing van de CFC- maatregel, de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. 1. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het…

 • rul-20240709-atr-000011

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de relevante…

 • rul-20240709-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de relevante deelnemingen. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd…

 • rul-20240709-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X. Y is niet…

 • rul-20240702-atr-000014

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028.

 • rul-20240702-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een financieel instrument als winstbewijs voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling op de voordelen uit dit instrument. Men wenst zekerheid voor de jaren 2024 tot en met 2028. Het financiële instrument kwalificeert als winstbewijs voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling. De deelnemingsvrijstelling is bij X van toepassing…

 • rul-20240702-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 14 juli 2023 tot en met 31 december 2027. Het…

 • rul-20240702-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting van toepassing is. Eveneens wordt zekerheid vooraf gevraagd over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst…

 • rul-20240618-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling, de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023). Daarnaast vraagt men zekerheid vooraf of sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en…

 • rul-20240604-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023) en of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. De…

 • rul-20240430-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2023. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de relevante deelnemingen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst,…

 • rul-20240423-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 • rul-20240416-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlandse rechtsvorm naar Nederlandse fiscale maatstaven en de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de jaren 2023 tot en met 2027. Het verzoek om zekerheid vooraf is afgewezen. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal…

 • rul-20240416-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Ook is zekerheid vooraf gevraagd over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 m.u.v. de…

 • Commentaar: Eerst het zuur, dan het zoet

  Enige tijd terug verscheen het artikel van De Correspondent met de titel “Met deze truc ontwijken private-equitymanagers massaal belasting (en de staatssecretaris vindt het prima zo)“. Op LinkedIn had ik een discussie met de auteur, Jesse Frederik. Ik noemde het onder andere “onzin en stemmingmakerij“. In dit artikel probeer ik in éénvoudige bewoordingen de regeling…

 • rul-20240326-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de jaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling zal van toepassing zijn op het belang van X in Y. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 27 oktober 2023 tot en met 31 december 2027.

 • rul-20240312-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A, en de belangen van Y in de relevante vennootschappen. Dit is…

 • rul-20240312-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in A en B, en het belang van Y in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1…

 • rul-20240312-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek tot zekerheid vooraf is ingetrokken.

 • rul-20240206-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in het kader van de reguliere behandeling…

 • rul-20240116-atr-000017

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 • rul-20240116-atr-000013

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in de relevante vennootschappen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december…

 • rul-20240116-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1…

 • rul-20240116-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in A en B, en het belang van Y in C. Dit is…

 • rul-20231226-atr-000013

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting als gevolg van een herstructurering. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 7 augustus…

 • rul-20231226-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband naar Nederlandse fiscale maatstaven, de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, en de buitenlandse belastingplicht en de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op eerdere afspraken. Y1 is voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. Gelet…

 • rul-20231212-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband naar Nederlandse fiscale maatstaven en de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek tot zekerheid vooraf is ingetrokken. Volledigheidshalve wordt nog…

 • rul-20231212-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2026. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in D. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31…

 • rul-20231205-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en over de vraag of artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in D, na de verplaatsing van de…

 • rul-20231205-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2024. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20231128-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op twee eerdere afspraken tot en met 2023 respectievelijk 2024. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2024 tot…

 • rul-20231121-atr-000002

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met…

 • rul-20231121-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling zodat de ruisende grensoverschrijdende juridische fusie zonder heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting plaatsvindt. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y, met als gevolg dat de ruisende grensoverschrijdende juridische fusie zonder heffing…

 • rul-20231107-atr-000011

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de deelnemingen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1…

 • rul-20231107-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de CFC-maatregel en over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld…

 • rul-20230926-atr-000011

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2023 tot…

 • rul-20230919-atr-000012

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividend- belasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X en V.…

 • rul-20230829-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, de buitenlandse belastingplicht en de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet…

 • rul-20230829-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2022. Voordat de fusie heeft plaatsgevonden is de deelnemingsvrijstelling van toepassing op het belang van X in A. Na voltooiing van…

 • Explainer: Deelnemingsvrijstelling

  De deelnemingsvrijstelling is één van de zogenaamde kroonjuwelen van het Nederlandse belastingstelsel. De deelnemingsvrijstelling betreft een vrijstelling van dividenden en vervreemdingswinsten en -verliezen op kwalificerende aandelenbelangen gehouden door belastingplichtige lichamen. De deelnemingsvrijstelling beoogt dubbele belastingheffing over inkomsten te voorkomen op basis van het kapitaalimportneutraliteitbeginsel. De deelnemingsvrijstelling is geregeld in artikel 13 van de Wet op…

 • rul-20230815-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in D. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een…

 • rul-20230815-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de relevante deelnemingen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst,…

 • rul-20230725-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing bij X op de belangen die zij houdt in de verschillende deelnemingen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari…

 • rul-20230725-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2021. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een…

 • rul-20230718-atr-000013

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2021. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de relevante deelnemingen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst,…

 • rul-20230718-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2025. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de buitenlandse deelnemingen. Bovenstaande punten zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2023 tot…

 • rul-20230718-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting op een uitbetaling onder een verzekering. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De uitbetaling die X ontvangt onder de verzekering die zij heeft afgesloten bij de aankoop van Y valt onder de deelnemingsvrijstelling als bedoeld…

 • rul-20230711-atr-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2025. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y en Z. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2022 tot…

 • rul-20230711-atr-000001

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2025. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari…

 • rul-20230704-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in de buitenlandse deelnemingen. Dit is vastgelegd in een…