Tag: deelnemingsvrijstelling

 • rul-20240206-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in het kader van de reguliere behandeling…

 • rul-20240116-atr-000017

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 • rul-20240116-atr-000013

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in de relevante vennootschappen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december…

 • rul-20240116-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1…

 • rul-20240116-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in A en B, en het belang van Y in C. Dit is…

 • rul-20231226-atr-000013

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting als gevolg van een herstructurering. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 7 augustus…

 • rul-20231226-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband naar Nederlandse fiscale maatstaven, de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, en de buitenlandse belastingplicht en de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op eerdere afspraken. Y1 is voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. Gelet…

 • rul-20231212-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband naar Nederlandse fiscale maatstaven en de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek tot zekerheid vooraf is ingetrokken. Volledigheidshalve wordt nog…

 • rul-20231212-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2026. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in D. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31…

 • rul-20231205-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en over de vraag of artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in D, na de verplaatsing van de…

 • rul-20231205-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2024. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20231128-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op twee eerdere afspraken tot en met 2023 respectievelijk 2024. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2024 tot…

 • rul-20231121-atr-000002

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met…

 • rul-20231121-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling zodat de ruisende grensoverschrijdende juridische fusie zonder heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting plaatsvindt. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y, met als gevolg dat de ruisende grensoverschrijdende juridische fusie zonder heffing…

 • rul-20231107-atr-000011

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de deelnemingen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1…

 • rul-20231107-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de CFC-maatregel en over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld…

 • rul-20230926-atr-000011

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2023 tot…

 • rul-20230919-atr-000012

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividend- belasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X en V.…

 • rul-20230829-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, de buitenlandse belastingplicht en de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet…

 • rul-20230829-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2022. Voordat de fusie heeft plaatsgevonden is de deelnemingsvrijstelling van toepassing op het belang van X in A. Na voltooiing van…

 • Explainer: Deelnemingsvrijstelling

  De deelnemingsvrijstelling is één van de zogenaamde kroonjuwelen van het Nederlandse belastingstelsel. De deelnemingsvrijstelling betreft een vrijstelling van dividenden en vervreemdingswinsten en -verliezen op kwalificerende aandelenbelangen gehouden door belastingplichtige lichamen. De deelnemingsvrijstelling beoogt dubbele belastingheffing over inkomsten te voorkomen op basis van het kapitaalimportneutraliteitbeginsel. De deelnemingsvrijstelling is geregeld in artikel 13 van de Wet op…

 • rul-20230815-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in D. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een…

 • rul-20230815-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de relevante deelnemingen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst,…

 • rul-20230725-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing bij X op de belangen die zij houdt in de verschillende deelnemingen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari…

 • rul-20230725-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2021. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een…

 • rul-20230718-atr-000013

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2021. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de relevante deelnemingen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst,…

 • rul-20230718-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2025. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de buitenlandse deelnemingen. Bovenstaande punten zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2023 tot…

 • rul-20230718-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting op een uitbetaling onder een verzekering. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De uitbetaling die X ontvangt onder de verzekering die zij heeft afgesloten bij de aankoop van Y valt onder de deelnemingsvrijstelling als bedoeld…

 • rul-20230711-atr-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2025. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y en Z. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2022 tot…

 • rul-20230711-atr-000001

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2025. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari…

 • rul-20230704-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in de buitenlandse deelnemingen. Dit is vastgelegd in een…

 • rul-20230620-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van Y in Z. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 14 juni 2022 tot en met 31 december 2022.

 • rul-20230613-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling, de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividend- belasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Als vervolg op een eerdere afspraak die gold tot en met 2021. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X1,…

 • rul-20230523-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20230523-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20230523-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31…

 • rul-20230516-atr-000009

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. 1. Gelet op artikel 4, tweede lid van de Wet DB is ter zake van…

 • rul-20230509-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkings­ verband naar Nederlandse fiscale maatstaven en de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Z kwalificeert voor toepassing van de Nederlandse belastingwet als niet ­transparant. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op…

 • rul-20230509-atr-000007

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid over de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen in A1 en A2. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026.…

 • rul-20230509-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkings­ verband naar Nederlandse fiscale maatstaven en de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Z kwalificeert voor toepassing van de Nederlandse belastingwet als niet ­transparant. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op…

 • rul-20230509-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkings­ verband naar Nederlandse fiscale maatstaven en de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Z kwalificeert voor toepassing van de Nederlandse belastingwet als niet ­transparant. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op…

 • rul-20230425-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2024. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 2 november 2022 tot en met 31…

 • rul-20230418-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschaps- belasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X2 in A, en van de belangen van X3 in B, C, D, E en F. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst,…

 • rul-20230314-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband naar Nederlandse fiscale maatstaven en de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020. Y is voor Nederlandse fiscale doeleinden niet-transparant. De deelnemingsvrijstelling is…

 • rul-20230314-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkings­ verband naar Nederlandse fiscale maatstaven en de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020. Y is voor Nederlandse fiscale doeleinden niet ­transparant. De…

 • rul-20230307-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 • rul-20230221-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, en de inhoudingsplicht voor de dividend- belasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van V en W in S en T. R is naar aanleiding van…

 • rul-20230221-atr-000013

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschaps- belasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022). De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van…

 • rul-20230221-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschaps- belasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022). De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van…

 • rul-20230207-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022). De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2023 tot…