Tag: samenwerkende groep

 • rul-20240423-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van twee fondsen voor gemene rekening voor Nederlandse fiscale maatstaven. Eveneens is verzocht om zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of de participanten van deze fondsen voor gemene rekening geen samenwerkende groep vormen als gevolg waarvan deze fondsen niet kwalificeren als omgekeerd hybride lichamen. Men…

 • rul-20240402-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening voor Nederlandse fiscale maatstaven. Eveneens is verzocht om zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of de participanten van dit fonds voor gemene rekening geen samenwerkende groep vormen als gevolg waarvan dit fonds niet kwalificeert als omgekeerd hybride lichaam. Men…

 • rul-20240220-atr-000004

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of de participanten van een fonds voor gemene rekening geen samenwerkende groep vormen als gevolg waarvan dit fonds niet kwalificeert als omgekeerd hybride lichaam. Men wenst zekerheid vooraf voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het fonds kwalificeert…

 • rul-20220208-atr-000013

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. W is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van renten uit hoofde van de geldlening verschuldigd door X op…

 • rul-20220118-atr-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de jaren 2021 tot en met 2025. Gelet op artikel 2.1 van de Wet BB zijn A, B, C en D niet belastingplichtig ter zake van de…

 • rul-20210629-atr-000002

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s en of er sprake is van een aan de belastingplichtige gelieerd lichaam voor de toepassing van de hybridemismatchmaatregelen van de…

 • rul-20210406-atr-000007

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is…

 • rul-20210406-atr-000006

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is…

 • rul-20210406-atr-000005

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is…

 • rul-20210406-atr-000001

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is…

 • rul-20210323-atr-000010

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de jaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken.…

 • rul-20210323-atr-000002

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de jaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken.…

 • rul-20210316-atr-000015

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de jaren 2021 tot en met 2025. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het…

 • rul-20210316-atr-000004

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Verder is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men vraagt zekerheid…

 • rul-20210112-atr-000004

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband naar Nederlandse fiscale maatstaven. Verder is verzocht om zekerheid vooraf ten aanzien van de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de jaren 2021 tot en met 2025. 1. Y is…