Tag: 8bd

 • rul-20240528-atr-000010

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2024. Artikel 8bd, eerste lid, van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de kapitaalstorting waarbij…

 • rul-20240430-atr-000016

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2023. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in…

 • rul-20240430-atr-000015

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2024. Artikel 8bd, eerste lid van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de kapitaalstorting waarbij…

 • rul-20240402-atr-000017

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf of er sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2022. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek…

 • rul-20240326-atr-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2023. Artikel 8bd, eerste lid van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de hiervoor beschreven verrekening van de schuld…

 • rul-20231205-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en over de vraag of artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in D, na de verplaatsing van de…

 • rul-20231121-atr-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2023. Artikel 8bd, tweede lid van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de hiervoor beschreven schuldovername waarbij X een…

 • rul-20230926-atr-000002

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 en 2024. Artikel 8bd, eerste lid van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de hiervoor beschreven kapitaalstorting die…

 • rul-20230919-atr-000003

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2023. Artikel 8bd, eerste lid van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de kapitaalstorting waarbij X een deelneming verkrijgt…

 • Commentaar: fiscalistenwiskunde

  Al eerder heb ik mijn verwondering geuit over de totstandkoming van artikel 8bd Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (“Wet Vpb”). Het eerste artikellid luidt: Indien de belastingplichtige in het jaar een vermogensbestanddeel, niet zijnde een schuld, verkrijgt van een aan hem gelieerd lichaam door middel van een kapitaalstorting (…) [mv: de transactie], en de waarde…

 • rul-20230801-atr-000004

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2023. Artikel 8bd, eerste lid, van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de hiervoor beschreven kapitaalstorting waarbij X een…

 • rul-20230418-atr-000011

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2023. Artikel 8bd, eerste lid, van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de kapitaalstorting die X in contanten ontvangt…

 • rul-20230314-atr-000002

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Artikel 8bd, eerste lid, van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de kapitaalstorting die…

 • rul-20221220-apa-000008

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over de toepassing van artikel 8ba tot en met artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb), voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek is wegens gewijzigde feiten en omstandigheden buiten behandeling gesteld. Er is geen zekerheid vooraf gegeven.