Tag: vestigingsplaatsfictie

 • rul-20240402-rulov-000013

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. Men wenst zekerheid voor de jaren 2023 tot en met 2027.…

 • rul-20231017-rulov-000015

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsficties van artikel 2, vijfde lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing zijn na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm…

 • rul-20231017-atr-000006

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1.3 van de Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. Eveneens wordt zekerheid gevraagd voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting voor uitkeringen van…

 • rul-20230919-rulov-000010

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen…

 • Explainer: Vestigingsplaatsfictie

  De vestigingsplaats of woonplaats van een persoon – een rechtspersoon, danwel natuurlijk persoon – is vanuit Nederlands perspectief het aangrijpingspunt voor de meest omvangrijke vorm van belastingheffing van die persoon. Een persoon die in Nederland is gevestigd of in Nederland woont is belastingplichtig in Nederland over zijn ‘wereldinkomen’. Personen die niet in Nederland wonen of…

 • rul-20230725-rulov-000005

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsficties van artikel 2, vijfde lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing zijn na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm…

 • rul-20230725-atr-000011

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1.3 van de Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De omzetting van de…

 • rul-20220920-rulov-000006

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsficties van artikel 2, vijfde lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en artikel 1, derde lid van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm…

 • rul-20220920-atr-000005

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1.3 van de Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. De omzetting van de buitenlandse rechtsvorm van X in een naamloze vennootschap leidt er niet…

 • rul-20220308-rulov-000006

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsficties van artikel 2, vierde lid Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en artikel 1, derde lid Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) niet op haar van toepassing zijn na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. De…

 • rul-20220308-atr-000007

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1.3 Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. De omzetting van de buitenlandse rechtsvorm van X in een naamloze vennootschap leidt er niet toe dat…