Tag: buitenlandse bronbelasting

  • rul-20240206-rulov-000004

    Er is verzocht om zekerheid vooraf over de verrekening van buitenlandse bronbelasting. Men wenst zekerheid voor het gebroken boekjaar 2022/2023. Er is geen zekerheid vooraf gegeven omdat het verzoek buiten behandeling is gesteld. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in het kader van de reguliere behandeling van de aangifte vennootschapsbelasting.

  • rul-20200310-rulov-000005

    Fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend inzake de verrekening van buitenlandse bronbelasting in haar aangifte vennootschapsbelasting 2019. De Belastingdienst heeft het verzoek om vooroverleg niet in behandeling genomen.