Tag: vennootschapsbelasting

 • rul-20240611-ibox-000002

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2027. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is…

 • rul-20240611-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Gelet op artikel 3, vierde lid van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A oefent X…

 • rul-20240611-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Gelet op artikel 3, vierde lid van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A oefent X…

 • rul-20240604-ibox-000005

  X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is voldaan. Er is…

 • rul-20240604-ibox-000001

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2018 tot en met 2027. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is…

 • rul-20240604-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023) en of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Y is niet buitenlands…

 • rul-20240604-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de jaren 2023 tot en met 2027. Gelet op artikel 3, vierde lid van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A oefent X…

 • rul-20240604-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 en 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in X geacht een…

 • rul-20240604-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, en de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Gelet op artikel 4, tweede lid van de Wet DB is ter zake van winstuitkeringen van X aan Y geen…

 • rul-20240604-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023) en of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. De…

 • rul-20240604-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. 20240604 ATR 000003Gelet op artikel 4, tweede lid van de…

 • rul-20240528-ibox-000005

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022, welke met ingang van 2022 is vervallen als gevolg van een wijziging in het feitencomplex. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en…

 • rul-20240528-atr-000010

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2024. Artikel 8bd, eerste lid, van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de kapitaalstorting waarbij…

 • rul-20240521-rulov-000013

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat na een voorgenomen herstructurering zij verdragsinwoner wordt van een ander land en dat de toepassing van artikel 15c van de Wet op de vennootschapsbelasting (Wet Vpb) niet leidt tot verschuldigde vennootschapsbelasting. Ook is zekerheid vooraf gevraagd over de inhoudingsplicht van Y na de herstructurering voor dividenden aan X.…

 • rul-20240521-ibox-000007

  X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2019 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2018. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de…

 • rul-20240521-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. De (toekomstige) in het buitenland gevestigde commanditaire vennoten in X drijven geen onderneming in Nederland door middel…

 • rul-20240514-rulov-000002

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of X subjectief vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. Het verzoek ziet op de jaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot het voorgaande. Het voorgaande zal in beginsel in het kader…

 • rul-20240514-ibox-000009

  X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2021 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de…

 • rul-20240514-ibox-000004

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2020 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2019. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de…

 • rul-20240514-ibox-000003

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2018 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2017. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de…

 • rul-20240514-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de jaren 2024 tot en met 2028. Gelet op artikel 3, vierde lid van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A oefenen X…

 • rul-20240514-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Gelet op artikel 3, vierde lid, onderdeel a van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A…

 • rul-20240507-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste lid van…

 • rul-20240507-apa-000005

  X heeft een multilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2011 tot en met 2019, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2010. De aangiften vennootschapsbelasting zijn reeds ingediend. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de levering van goederen en diensten door vennootschappen van…

 • rul-20240507-apa-000004

  X heeft een multilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2011 tot en met 2019, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2010. De aangiften vennootschapsbelasting zijn reeds ingediend. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de levering van goederen en diensten door vennootschappen van…

 • rul-20240430-atr-000016

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2023. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in…

 • rul-20240430-atr-000015

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2024. Artikel 8bd, eerste lid van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de kapitaalstorting waarbij…

 • rul-20240430-atr-000003

  Er is een discussie gevoerd over het al dan niet kunnen nemen van een stakingsverlies voor buitenlandse ondernemingswinsten voor de vennootschapsbelasting. Uiteindelijk heeft de inspecteur een eenzijdig standpunt ingenomen over het moment waarop het stakingsverlies kan worden genomen. Later is gebleken dat dit standpunt aangemerkt dient te worden als vooroverleg met een internationaal karakter, waarbij…

 • rul-20240430-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de jaren 2024 tot en met 2028. De (toekomstige) in het buitenland gevestigde deelnemers in X drijven geen onderneming in Nederland door middel van een vaste inrichting. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst…

 • rul-20240430-ibox-000011

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2023 tot en met 2027. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is…

 • rul-20240430-ibox-000010

  Fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2016. De aangiften vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor…

 • rul-20240430-ibox-000009

  De fiscale eenheid X heeft (mede namens Y) een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2018 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2017. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. 20240430 IBOX 000009De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de…

 • rul-20240430-ibox-000005

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2027. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is…

 • rul-20240423-ibox-000012

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2019 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is…

 • rul-20240423-ibox-000009

  X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de…

 • rul-20240423-ibox-000004

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2027. De aangiften vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met het jaar 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox…

 • rul-20240423-ibox-000002

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2021 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de…

 • rul-20240423-atr-000011

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat geen sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting ter zake van winsten die worden behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (BES-eilanden) middels een vaste inrichting van een Curaçaose vennootschap. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend…

 • rul-20240423-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 • rul-20240416-ibox-000010

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2017, welke is vervallen als gevolg van een wetswijziging per 1 januari 2017. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De…

 • rul-20240416-atr-000019

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. X is naar aanleiding van haar belang in de relevante deelnemingen niet onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting…

 • rul-20240416-atr-000011

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat geen sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting ter zake van winsten die worden behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (BES-eilanden) middels een vaste inrichting van een Curaçaose vennootschap. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend…

 • rul-20240416-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlandse rechtsvorm naar Nederlandse fiscale maatstaven en de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de jaren 2023 tot en met 2027. Het verzoek om zekerheid vooraf is afgewezen. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal…

 • rul-20240416-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Ook is zekerheid vooraf gevraagd over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 m.u.v. de…

 • rul-20240416-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. X is naar aanleiding van haar belang in de relevante deelnemingen niet onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting…

 • rul-20240416-rulov-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of de omzetting van grensoverschrijdende vorderingen in aandelenkapitaal resulteert in belastbare winst voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) bij de debiteur. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2022. De debt for equity swaps door A, B en C in X en de daaropvolgende…

 • rul-20240416-ibox-000013

  X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2019 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is voldaan. Er is…

 • rul-20240416-ibox-000012

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2020 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2019. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de…

 • rul-20240409-ibox-000006

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2020 tot en met 2027. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. 20240409 IBOX 000006 De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van…

 • rul-20240409-ibox-000002

  X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2019 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2018. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de…