Tag: vennootschapsbelasting

 • rul-20240213-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over het voldoende doen blijken dat het niet voldoen aan de temporele voorwaarde van de liquidatieverliesregeling niet is gericht op het ontgaan of uitstellen van de heffing van vennootschapsbelasting. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel…

 • rul-20240213-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Op korte termijn zal een aangifte vennootschapsbelasting worden uitgereikt aan X.

 • rul-20240213-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de aanwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. Gelet op artikel 3, vierde lid van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A oefent X…

 • rul-20240213-apa-000003

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met boekjaar 2021. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de kwaliteits- en projectmanagement activiteiten van de vaste inrichting van X. Deze overeenstemming…

 • rul-20240206-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek tot vooroverleg buiten behandeling is gesteld.

 • rul-20240206-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in het kader van de reguliere behandeling…

 • rul-20240130-atr-000020

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1,…

 • rul-20240130-atr-000017

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1,…

 • rul-20240130-atr-000016

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat geen sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting ter zake van winsten die worden behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (BES-eilanden) middels een vaste inrichting van een Curaçaose vennootschap. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend…

 • rul-20240130-atr-000011

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met het boekjaar 2021. Op grond van het voorgaande…

 • rul-20240130-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met het boekjaar 2021. Op grond van het voorgaande…

 • rul-20240130-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met het boekjaar 2021. Op grond van het voorgaande…

 • rul-20240130-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met het boekjaar 2021. Op grond van het voorgaande…

 • rul-20240130-ibox-000015

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2020 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2019. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2020. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de…

 • Explainer: Dividendstripping

  Op zaterdag 22 juli publiceerde Follow The Money (FTM) het artikel ‘Internationale strijd tegen megafraude: de Nederlandse aanpak van dividendstrippen ontrafeld’. Het artikel betreft de Nederlandse strafrechtelijke vervolging een ‘voormalig beurshandelaar en vastgoedinvesteerder’. Maar wat is dividendstrippen eigenlijk. In het Kennisdocument dividendstripping van het Financieel Expertise Centrum wordt het als volgt gedefinieerd: Buitenlandse beleggers, bijvoorbeeld…

 • rul-20240123-ibox-000006

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de…

 • rul-20240123-ibox-000001

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de…

 • rul-20240116-rulov-000018

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2021. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat geen sprake (meer) is van een ruling met internationaal karakter…

 • rul-20240116-ibox-000020

  X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2021 tot en met 2026. De aangifte vennootschapsbelasting 2021 is inmiddels ingediend. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is voldaan. Er is overeenstemming bereikt over…

 • rul-20240116-ibox-000015

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2017, welke per 1 januari 2017 is vervallen als gevolg van een wetswijziging. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. 20240116…

 • rul-20240116-atr-000017

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

 • rul-20240116-atr-000013

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in de relevante vennootschappen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december…

 • rul-20240116-atr-000011

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap, de kwalificatie van een buitenlandse hybride rechtsvorm naar Nederlandse fiscale maatstaven en of er sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting op het niveau van de commanditaire vennoot. Men wenst zekerheid voor de boekjaren…

 • rul-20240116-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in A. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1…

 • rul-20240116-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. 20240116 ATR 000008 Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek tot vooroverleg buiten behandeling is gesteld vanwege een gebrek aan informatie.

 • rul-20240116-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in A en B, en het belang van Y in C. Dit is…

 • rul-20240116-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1,…

 • Commentaar: “Niet illegaal, wel immoreel.”

  Trouw publiceerde recent het artikel “Netflix in Nederland laat zien: belasting opleggen aan digitale bedrijven blijft moeilijk” (hier, door Dirk Waterval). De conclusie: juridisch (b)lijkt het door de beugel te kunnen, maar gevoelsmatig klopt het niet. Dat deed me denken aan Margaret Hodge als voorzitter van de public accounts committee van het Britse lagerhuis tegen…

 • rul-20240109-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1,…

 • rul-20240109-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1,…

 • rul-20240109-ibox-000001

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2018, welke per 1 januari 2017 is vervallen als gevolg van een wetswijziging. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De…

 • rul-20240102-ibox-000002

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de gebroken boekjaren 2020/2021 tot en met 2026/2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2019/2020. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met boekjaar 2021/2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen…

 • Commentaar: Nederland (nog) een doorstroomparadijs?

  In een opiniestuk in het Financieel Dagblad schreef Tim van Brederode, fiscaal econoom als onderzoeker en docent verbonden aan de Leiden Law School, dat Nederland te weinig doet tegen belastingontwijking. Het was een wat warrig – rabiaat? – verhaal. Na het meermaals te hebben gelezen is mijn begrip dat Van Brederode met name van mening…

 • rul-20231226-rulov-000029

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of zij in Nederland is gevestigd en daarmee als binnenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting wordt aangemerkt en als inwoner van Nederland onder het belastingverdrag dat Nederland heeft gesloten met verdragsland A. X is binnenlands belastingplichtig op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de…

 • rul-20231226-rulov-000026

  Er is een onderzoek ingesteld of X en Y in Nederland zijn gevestigd en daarmee als binnenlands belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting en inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting aangemerkt hadden moeten worden. Op grond van artikel 4 AWR zijn X en Y gevestigd in Nederland en daarmee binnenlands belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, op grond van artikel 2,…

 • rul-20231226-rulov-000007

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf of zij de nog in te dienen aangiften vennootschapsbelasting voor de boekjaren 2019/2020 en verder mag indienen als zijnde een beperkt binnenlands belastingplichtige voor de Wet op de vennootschapsbelasting (Wet Vpb). Specifiek wenst zij bevestiging dat zij een belastbare winst van nihil kan aangeven als gevolg van beperkte binnenlandse…

 • rul-20231226-atr-000027

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met het boekjaar 2021. Op grond van het voorgaande…

 • rul-20231226-atr-000025

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met het boekjaar 2021. Op grond van het voorgaande…

 • rul-20231226-atr-000018

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2019 tot en met 2023. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1,…

 • rul-20231226-atr-000017

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Y is naar aanleiding van haar belang in X niet onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting op grond van artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb. Voorgaande is vastgelegd in…

 • rul-20231226-atr-000013

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting als gevolg van een herstructurering. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in Y. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 7 augustus…

 • rul-20231226-atr-000012

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap. Tevens is verzocht om zekerheid vooraf te verkrijgen over de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. 1. X is voor…

 • rul-20231226-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkingsverband naar Nederlandse fiscale maatstaven, de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, en de buitenlandse belastingplicht en de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op eerdere afspraken. Y1 is voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. Gelet…

 • rul-20231226-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en of sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met het boekjaar 2021. Op grond van het voorgaande…

 • rul-20231226-apa-000021

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met het boekjaar 2022. Partijen hebben vastgesteld dat voor de assemblage- en distributieactiviteiten van Y een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet at arm’s-length…

 • rul-20231226-ibox-000022

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. De aangiften vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met 2022. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen…

 • rul-20231219-apa-000002

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2018 tot en met 2024. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met boekjaar 2020. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de hoogte van de beloning voor de door A, B, C, D, E en de vaste…

 • rul-20231219-ibox-000021

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspraak. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde…

 • rul-20231219-ibox-000013

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2016. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de…

 • rul-20231219-ibox-000009

  De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2020 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de innovatiebox is…