Tag: bronbelasting

 • rul-20240618-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling, de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023). Daarnaast vraagt men zekerheid vooraf of sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en…

 • rul-20240604-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023) en of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Y is niet buitenlands…

 • rul-20240604-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, en de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Gelet op artikel 4, tweede lid van de Wet DB is ter zake van winstuitkeringen van X aan Y geen…

 • rul-20240604-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023) en of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. De…

 • rul-20240521-atr-000006

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Q is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden betaald door X op…

 • rul-20240507-atr-000001

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal…

 • rul-20240423-atr-000008

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Q, R, S en Z zijn niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden…

 • rul-20240423-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht en inhoudingsplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor het jaar 2024. X is niet inhoudingsplichtig op grond van artikel 5.1 van de Wet BB ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden die zij…

 • rul-20240416-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Ook is zekerheid vooraf gevraagd over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 m.u.v. de…

 • rul-20240416-atr-000006

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de…

 • rul-20240402-atr-000015

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Ook is zekerheid vooraf gevraagd over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de jaren 2024 tot en met 2028. Y is niet buitenlands belastingplichtig…

 • rul-20240402-atr-000016

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht en inhoudingsplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor het jaar 2024. X is niet inhoudingsplichtig op grond van artikel 5.1 van de Wet BB ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden die zij…

 • rul-20240326-atr-000003

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek tot zekerheid vooraf is ingetrokken.

 • rul-20240312-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, en de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Gelet op artikel 4, tweede lid van de Wet DB is ter zake van winstuitkeringen van X aan Y geen…

 • rul-20240305-atr-000003

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de…

 • rul-20240206-rulov-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de verrekening van buitenlandse bronbelasting. Men wenst zekerheid voor het gebroken boekjaar 2022/2023. Er is geen zekerheid vooraf gegeven omdat het verzoek buiten behandeling is gesteld. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in het kader van de reguliere behandeling van de aangifte vennootschapsbelasting.

 • rul-20240116-atr-000023

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Y is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden betaald door X op…

 • rul-20240116-atr-000006

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Y is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden betaald door X op…

 • Commentaar: Nederland (nog) een doorstroomparadijs?

  In een opiniestuk in het Financieel Dagblad schreef Tim van Brederode, fiscaal econoom als onderzoeker en docent verbonden aan de Leiden Law School, dat Nederland te weinig doet tegen belastingontwijking. Het was een wat warrig – rabiaat? – verhaal. Na het meermaals te hebben gelezen is mijn begrip dat Van Brederode met name van mening…

 • rul-20231205-atr-000001

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Y is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden betaald door X op…

 • rul-20231107-atr-000008

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Y is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden betaald door X op…

 • rul-20231017-atr-000011

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Y is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden betaald door X op…

 • rul-20231017-atr-000006

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1.3 van de Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. Eveneens wordt zekerheid gevraagd voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting voor uitkeringen van…

 • Explainer: Vestigingsplaatsfictie

  De vestigingsplaats of woonplaats van een persoon – een rechtspersoon, danwel natuurlijk persoon – is vanuit Nederlands perspectief het aangrijpingspunt voor de meest omvangrijke vorm van belastingheffing van die persoon. Een persoon die in Nederland is gevestigd of in Nederland woont is belastingplichtig in Nederland over zijn ‘wereldinkomen’. Personen die niet in Nederland wonen of…

 • rul-20230725-atr-000011

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1.3 van de Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De omzetting van de…

 • rul-20230530-atr-000002

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Y is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden betaald door X op…

 • rul-20230516-atr-000001

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de jaren 2021 tot en met 2025. B en C zijn niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van renten uit hoofde van geldleningen verschuldigd door…

 • rul-20230502-rulov-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf of de buitenlandse bronbelasting geheven op rentebetalingen onder toepassing van de gezamenlijke methode, verrekenbaar is voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.

 • rul-20230502-atr-000002

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek om zekerheid vooraf…

 • rul-20230207-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de dividendbelasting en de bronbelasting. Daarnaast is zekerheid gevraagd over enkele nationale onderwerpen. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is afgewezen. Derhalve is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen.

 • rul-20220920-atr-000005

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1.3 van de Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. De omzetting van de buitenlandse rechtsvorm van X in een naamloze vennootschap leidt er niet…

 • rul-20220816-atr-000009

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek tot zekerheid vooraf is ingetrokken.

 • rul-20220329-atr-000014

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Gelet op artikel 2.1 van de Wet BB is Y niet belastingplichtig ter zake van de voordelen in de vorm van dividenden uit…

 • rul-20220322-atr-000013

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Z is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van renten uit hoofde van de geldleningen verschuldigd…

 • rul-20220322-atr-000007

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Z is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van renten uit hoofde van de geldlening verschuldigd…

 • rul-20220322-atr-000006

  Er is in het kader van een herstructurering een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. A is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van renten…

 • rul-20220308-atr-000007

  X heeft verzocht om zekerheid vooraf dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 1.3 Wet bronbelasting 2021 (Wet BB) niet op haar van toepassing is na de omzetting van haar rechtsvorm naar buitenlands recht in een rechtsvorm naar Nederlands recht. De omzetting van de buitenlandse rechtsvorm van X in een naamloze vennootschap leidt er niet toe dat…

 • rul-20220208-atr-000013

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. W is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van renten uit hoofde van de geldlening verschuldigd door X op…

 • rul-20220118-atr-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de jaren 2021 tot en met 2025. Gelet op artikel 2.1 van de Wet BB zijn A, B, C en D niet belastingplichtig ter zake van de…

 • rul-20220118-atr-000001

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de jaren 2021 tot en met 2025. Y is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van renten uit hoofde van de geldleningen verschuldigd door de Nederlandse…

 • rul-20210629-atr-000002

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s en of er sprake is van een aan de belastingplichtige gelieerd lichaam voor de toepassing van de hybridemismatchmaatregelen van de…

 • rul-20210615-atr-000001

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men wenst zekerheid in verband met een herstructurering gevolgd door een latere overname voor de boekjaren 2020 tot en met…

 • rul-20210420-atr-000006

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend over de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de jaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen.

 • rul-20210413-atr-000005

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend over de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de jaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen.

 • rul-20210406-atr-000007

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is…

 • rul-20210406-atr-000006

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is…

 • rul-20210406-atr-000005

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is…

 • rul-20210406-atr-000001

  Er is een verzoek om zekerheid vooraf ingediend ten aanzien van de vraag of er sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is…

 • rul-20210323-atr-000013

  Er is een verzoek ingediend om zekerheid vooraf of sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.

 • rul-20210323-atr-000010

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of sprake is van een aan de voordeelgerechtigde gelieerde inhoudingsplichtige in het kader van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men vraagt zekerheid voor de jaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken.…