Tag: 10a

 • rul-20240116-rulov-000018

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2021. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat geen sprake (meer) is van een ruling met internationaal karakter…

 • rul-20231128-rulov-000002

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de toepassing van artikel 10a van de van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (van de Wet Vpb) ten aanzien van twee grensoverschrijdende leningen. X kan succesvol een beroep doen op de tegenbewijsregeling van het derde lid van artikel 10a van…

 • rul-20230516-rulov-000003

  Er is in het kader van toezicht gekeken naar de toepassing van artikel 8b en artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) bij X ten aanzien van grensoverschrijdende geldleningen. Dit betrof jaren waarover aangiften vennootschapsbelasting waren ingediend alsmede, op verzoek van X, het jaar 2019 waarover nog geen aangifte vennootschapsbelasting was…

 • rul-20230228-rulov-000003

  Er is door X een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2020. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het vooroverleg is beëindigd. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de…

 • rul-20220830-rulov-000006

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (“Wet Vpb”). Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2019/2020. De rente die X verschuldigd is aan Y als gevolg van de verwerving van de aandelen in de deelnemingen is niet in…

 • rul-20220830-rulov-000003

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) op rente verschuldigd aan een groepsmaatschappij. X kan afzien van een beroep op de tegenbewijsregelingen van het derde lid van artikel 10a Wet Vpb en…

 • rul-20220614-rulov-000009

  Er is door X een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (“Wet Vpb” ). Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het vooroverleg is beëindigd. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de genoemde transacties zullen worden beoordeeld in…

 • rul-20220531-rulov-000002

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (“Wet Vpb”). Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2020/2021 tot en met 2024/2025 in verband met een herstructurering binnen de groep. De schulden van X aan Y…

 • rul-20220517-rulov-000004

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.

 • rul-20220510-rulov-000011

  X heeft een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf met betrekking tot de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Het verzoek tot vooroverleg is buiten behandeling gesteld.

 • rul-20210608-rulov-000009

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Men wenst zekerheid voor 2019 en verder. Als gevolg van de intrekking van het verzoek om zekerheid vooraf is het vooroverleg beëindigd.

 • rul-20210601-rulov-000003

  X heeft – voor de inwerkingtreding van het nieuwe rulingbeleid per 1 juli 2019 – een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf met betrekking tot de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Het verzoek ziet op de jaren 2016 en verder. Er is geen zekerheid vooraf…

 • rul-20210427-rulov-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van de tegenbewijsregeling van artikel 10a, lid 3, onderdeel a, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Gelet op de overwegingen wordt de rente niet in aftrek beperkt door artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit…

 • rul-20210323-rulov-000006

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Men wenst zekerheid voor de boekjaren vanaf 2021 tot en met 2025 in verband met een voorgenomenherstructurering binnen de groep. X kan na de herstructurering ten aanzien…

 • rul-20210202-rulov-000005

  Er is een verzoek ingediend voor zekerheid vooraf in verband met de invoering van de spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid en de toepassing van de renteaftrekbeperking van artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) op leningen binnen fiscale eenheid. Men wenst zekerheid voor het jaar 2018. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat geen…

 • rul-20210202-rulov-000001

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb). Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2019/2020 tot en met 2023/2024. De rente die X verschuldigd is aan Y als gevolg van de verwerving van de…

 • rul-20210112-rulov-000008

  De fiscale eenheid waartoe Z behoort heeft verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de renteaftrekbeperkingen opgenomen in art 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (‘Wet Vpb”) voor de financiering van een aantal samenhangende rechtshandelingen waar Z bij betrokken is. Men wenst zekerheid voor de boekjaren vanaf 2020 tot en met 2024.…

 • rul-20210112-rulov-000006

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb). Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2019/2020 in verband met een herstructurering binnen de groep. De rente die X verschuldigd is aan D als gevolg van…

 • rul-20201208-rulov-000003

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (‘Wet Vpb”). Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.

 • rul-20201201-rulov-000001

  X is van plan om aan haar enig aandeelhouder agio terug te betalen. Zij verzoekt om te bevestigen dat de rente – kosten en valutaresultaten daaronder begrepen – ter zake van de schuld die zij in verband met deze terugbetaling van agio zal aangaan bij een verbonden lichaam, niet in aftrek wordt beperkt op grond…

 • rul-20200311-rulov-000001

  X heeft een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet VPB) van toepassing is op rente die X betaalt aan verbonden lichamen. Op grond van het voorgaande wordt de rente verschuldigd aan specifieke verbonden lichamen niet in…