Tag: financiering

 • rul-20240305-rulov-000009

  Er is een gecombineerd verzoek ingediend door X en Y voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de toepassing van (fraus legis van) artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) ten aanzien van een grensoverschrijdende financiering. Het verzoek ziet op de jaren 2021 tot en met 2027. De aangiften vennootschapsbelasting van…

 • rul-20231017-rulov-000004

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van een grensoverschrijdende financiering. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. De rente die X verschuldigd is aan Z als gevolg van de verwerving van de…

 • rul-20230808-rulov-000001

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van een grensoverschrijdende financiering. Het verzoek is ingetrokken. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in het kader van de reguliere behandeling van de aangifte Vpb.

 • rul-20230502-rulov-000001

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van grensoverschrijdende financiering. Het verzoek is ingetrokken. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. De problematiek zal in beginsel in het kader van het toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20221101-rulov-000004

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf of de voorwaarden van een grensoverschrijdende financiering als zakelijk kunnen worden beschouwd. Als gevolg van de intrekking van het verzoek is het vooroverleg beëindigd. Een inhoudelijke behandeling van het verzoek heeft niet plaatsgevonden.

 • rul-20221025-rulov-000001

  Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van een grensoverschrijdende financiering. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.

 • rul-20220208-rulov-000006

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of sprake is van economische eigendom van investeringen en of deze investeringen en de corresponderende financiering in aanmerking moeten worden genomen op de balans. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Er is geen zekerheid…

 • rul-20210112-rulov-000008

  De fiscale eenheid waartoe Z behoort heeft verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de renteaftrekbeperkingen opgenomen in art 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (‘Wet Vpb”) voor de financiering van een aantal samenhangende rechtshandelingen waar Z bij betrokken is. Men wenst zekerheid voor de boekjaren vanaf 2020 tot en met 2024.…

 • rul-20201215-rulov-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de fiscale behandeling van aandeelhoudersfinancieringen die zijn aangewend voor de aankoop van een Nederlandse vennootschap. Zekerheid wordt verzocht voor de boekjaren 2018 tot en met 2022. Als gevolg van de intrekking door X van het verzoek om zekerheid vooraf is het vooroverleg beëindigd.

 • rul-20200303-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op een hybride financieringsinstrument. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2019 tot en met 2023. Het verzoek is afgewezen.