rul-20230404-rulov-000004

Aanleiding

X heeft een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat zij als verdragsinwoner van Nederland kan worden gezien ten aanzien van diverse landen waarmee Nederland een Belastingverdrag heeft gesloten.

Feiten

X is een stichting opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland die geen onderneming drijft. X houdt alle aandelen in een in Nederland gevestigde vennootschap, Y, die fungeert als houdstermaatschappij van een concern actief in de industriële sector in Nederland. X heeft als voornaamste doel het bevorderen van de instandhouding van Y en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. X belegt onder andere in aandelen van vennootschappen die in diverse verdragslanden gevestigd zijn. X wenst zekerheid dat zij gezien wordt als verdragsinwoner van Nederland ten aanzien van het respectievelijke Belastingverdrag en overeenkomstig een woonplaatsverklaring kan verkrijgen. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Voor het verzoek zijn relevant: 1. artikel 2, eerste lid letter e van Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb); 2. het desbetreffende verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, specifiek het inwonersartikel; 3. het Besluit van 22 februari 2018, Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van Dividendbelasting (Besluit), specifiek paragraaf 6; 4. het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter; en 5. de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen).

Overwegingen

De Belastingdienst heeft nadere vragen gesteld over het gepresenteerde feitencomplex, de uitwerking van de betreffende belastingverdragen en over de voorwaarden van paragraaf 6 van het Besluit. X heeft in reactie daarop besloten het verzoek in te trekken.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Het verzoek is ingetrokken.