rul-20200227-atr-000008

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf inzake de toepassing van het Belastingverdrag tussen Nederland en een land buiten de Europese Unie.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X heeft meerdere aandeelhouders gevestigd in landen waarmee Nederland een Belastingverdrag heeft gesloten. X behoort tot een concern, actief in de industriële sector. Tijdens de behandeling van het verzoek is gebleken dat de toepassing van het desbetreffende Belastingverdrag niet langer relevant was, vanwege een wijziging van de aandeelhouders van X. Het verzoek is vervolgens ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek ziet op zekerheid vooraf over de toepassing van het Belastingverdrag tussen Nederland en een land buiten de Europese Unie. Relevant is hierbij het besluit van de Staatssecretaris van 19 juni 2019, nr. 2019/13003, Stcrt. 2019, nr. 35519, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter. Tevens is van belang de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van de Staatssecretaris van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528, Stcrt. 2018, 72064, zoals die is gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810.

Overwegingen

Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken omdat de vraag waar het verzoek betrekking op had niet langer relevant was vanwege een wijziging van de aandeelhouders van X. Een inhoudelijke analyse is daardoor verder achterwege gebleven.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.