Categorie: atr

 • rul-20240709-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie naar Nederlandse fiscale maatstaven van een trust -, de kwalificatie van een Nederlandse commanditaire vennootschap en de afwezigheid van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. X1 zal voor Nederlandse fiscale doeleinden als transparant kwalificeren. Y zal…

 • rul-20240709-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de relevante deelnemingen. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd…

 • rul-20240709-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste lid van de Wet DB en er is om…

 • rul-20240709-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X. Y is niet…

 • rul-20240709-atr-000015

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling, de toepassing van de CFC- maatregel, de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. 1. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het…

 • rul-20240709-atr-000011

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X in de relevante…

 • rul-20240702-atr-000014

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op de belangen van X. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028.

 • rul-20240702-atr-000013

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat geen sprake is van buitenlandse belastingplicht ter zake van winsten die worden behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (BES-eilanden) middels een vaste inrichting van een Curaçaose vennootschap. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2020 tot en met 2024, aansluitend op een eerdere…

 • rul-20240702-atr-000010

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlandse hybride rechtsvorm naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 en 2024. X wordt voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet aangemerkt als non-transparant. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 1…

 • rul-20240702-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste lid van de Wet DB en er is om…

 • rul-20240702-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een financieel instrument als winstbewijs voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling op de voordelen uit dit instrument. Men wenst zekerheid voor de jaren 2024 tot en met 2028. Het financiële instrument kwalificeert als winstbewijs voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling. De deelnemingsvrijstelling is bij X van toepassing…

 • rul-20240702-atr-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat geen sprake is van buitenlandse belastingplicht ter zake van winsten die worden behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (BES-eilanden) middels een vaste inrichting van een Curaçaose vennootschap. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere…

 • rul-20240702-atr-000003

  Naar aanleiding van het voornemen om kapitaal te storten in een recent verworven deelneming is verzocht om zekerheid vooraf om de valutakoers van de kapitaalstortingen te fixeren. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De valutaresultaten op de valutatermijntransacties afgesloten vanaf de datum van het verzoek vormen onderdeel van de kostprijs…

 • rul-20240702-atr-000002

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op het belang van X in A. Voorgaande is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, met een looptijd van 14 juli 2023 tot en met 31 december 2027. Het…

 • rul-20240702-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting van toepassing is. Eveneens wordt zekerheid vooraf gevraagd over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst…

 • rul-20240625-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste lid van de Wet DB en er is om…

 • rul-20240625-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting van toepassing is. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Gelet op artikel 4, tweede lid van de Wet DB is ter zake van winstuitkeringen van X aan Y geen Nederlandse dividendbelasting verschuldigd. Conform artikel 4,…

 • rul-20240625-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste lid van de Wet DB en er is om…

 • rul-20240625-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting in een staat buiten de Europese Unie (EU) waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten (verdragsland B). Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Gelet op artikel 3, vierde lid, onderdeel a van de Wet Vpb in combinatie met…

 • rul-20240625-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste lid van de Wet DB en er is om…

 • rul-20240625-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in…

 • rul-20240618-atr-000014

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting van toepassing is. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken. Derhalve is er geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Voorgaande zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht…

 • rul-20240618-atr-000012

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Gelet op artikel 3, vierde lid van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A oefent X…

 • rul-20240618-atr-000011

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. Gelet op artikel 4, tweede lid van de Wet DB is ter zake van winstuitkeringen van…

 • rul-20240618-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de jaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste lid van de Wet DB en er is om…

 • rul-20240618-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling, de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023). Daarnaast vraagt men zekerheid vooraf of sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en…

 • rul-20240618-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de jaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste lid van de Wet DB en er is om…

 • rul-20240611-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Gelet op artikel 3, vierde lid van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A oefent X…

 • rul-20240611-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Gelet op artikel 3, vierde lid van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A oefent X…

 • rul-20240611-atr-000004

  Naar aanleiding van de voorgenomen verkrijging van een deelneming in een andere valuta dan de functionele valuta is verzocht om zekerheid vooraf om de valutakoers van de te betalen koopsom te fixeren. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2026. Er wordt geen vaststellingsovereenkomst gesloten, omdat het verzoek is ingetrokken. Volledigheidshalve wordt…

 • rul-20240604-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023) en of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Y is niet buitenlands…

 • rul-20240604-atr-000009

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de jaren 2023 tot en met 2027. Gelet op artikel 3, vierde lid van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A oefent X…

 • rul-20240604-atr-000007

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 en 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. De buitenlandse investeerders worden als medegerechtigden in X geacht een…

 • rul-20240604-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting, de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, en de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Gelet op artikel 4, tweede lid van de Wet DB is ter zake van winstuitkeringen van X aan Y geen…

 • rul-20240604-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023) en of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. De…

 • rul-20240604-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. 20240604 ATR 000003Gelet op artikel 4, tweede lid van de…

 • rul-20240528-atr-000011

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste lid van de Wet DB en er is om…

 • rul-20240528-atr-000010

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2024. Artikel 8bd, eerste lid, van de Wet Vpb blijft buiten toepassing ter zake van de kapitaalstorting waarbij…

 • rul-20240528-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste lid van de Wet DB en er is om…

 • rul-20240528-atr-000004

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste…

 • rul-20240528-atr-000001

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste…

 • rul-20240521-atr-000010

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een commanditaire vennootschap en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. X is voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. De (toekomstige) in het buitenland gevestigde commanditaire vennoten in X drijven geen onderneming in Nederland door middel…

 • rul-20240521-atr-000008

  Er is een onderzoek ingesteld of de werkzaamheden van X in Nederland leiden tot de aanwezigheid van een vaste inrichting in Nederland. Naar aanleiding van dit onderzoek is een eenzijdig standpunt ingenomen dat sprake is van een vaste inrichting in Nederland. Gelet op artikel 3, vierde lid, onderdeel a van de Wet Vpb in combinatie…

 • rul-20240521-atr-000006

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op dividenden. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Q is niet belastingplichtig ten aanzien van de voordelen in de vorm van dividenden betaald door X op…

 • rul-20240521-atr-000005

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat geen sprake is van buitenlandse belastingplicht ter zake van winsten die worden behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (BES-eilanden) middels een vaste inrichting van een Curaçaose vennootschap. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere…

 • rul-20240521-atr-000004

  Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht van een coöperatie voor de dividendbelasting, zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van twee commanditaire vennootschappen en zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren…

 • rul-20240521-atr-000003

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. Op grond van het voorgaande kwalificeert X niet als houdstercoöperatie in de zin van artikel 1, achtste…

 • rul-20240514-atr-000008

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de jaren 2024 tot en met 2028. Gelet op artikel 3, vierde lid van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A oefenen X…

 • rul-20240514-atr-000006

  Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Gelet op artikel 3, vierde lid, onderdeel a van de Wet Vpb in combinatie met de relevante bepalingen van het verdrag tussen Nederland en verdragsland A…

 • rul-20240514-atr-000005

  Er is verzocht om zekerheid vooraf ten aanzien van de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting. De zekerheid wordt gevraagd voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek tot vooroverleg buiten behandeling is gesteld. Het voorgaande zal in beginsel worden beoordeeld in het kader van het reguliere…