rul-20191210-atr-000010

Aanleiding

Er is zekerheid vooraf verzocht ten aanzien van de Nederlandse fiscale gevolgen van een herstructurering van de groep, waaronder zekerheid vooraf over de buitenlandse belastingplicht, de deelnemingsvrijstelling en de inhoudingsvrijstelling. Men wenst z ekerheid vooraf voor de boekjaren 2019 tot en met 2023.

Feiten

X is opgericht naar het recht van Nederland en is feitelijk in Nederland gevestigd. X maakt onderdeel uit van een internationaal opererend concern dat actief is in de dienstverlenende sector. De aandeelhouder van X is gevestigd in een land buiten de Europese Unie. X houdt alle aandelen in Y, eveneens opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk hier gevestigd. Y houdt op haar beurt een groot aantal deelnemingen welke actieve werkzaamheden verrichten in landen binnen en buiten de Europese Unie, de werkzaamheden zijn in lijn met de activiteiten van het concern. Het verzoek is door X ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van de groep om zekerheid vooraf ziet op diverse aspecten van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (‘Wet Vpb’) en de Wet op de Dividendbelasting 1965 (‘Wet DB’). Zo wordt onder meer zekerheid gevraagd over de toepassing van de artikelen 8, 10a, 13, 17 en 17a Wet Vpb en toepassing van de inhoudingsvrijstelling als bedoeld in artikel 4 Wet DB. Relevant is hierbij het besluit van 19 juni 2019 (nummer 2019/13003), waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528.

Overwegingen

De herstructurering van het concern is dusdanig gewijzigd, dat het ingediende verzoek tot zekerheid vooraf niet meer een juiste weergave van de feiten bevat. Het verzoek is derhalve ingetrokken. Er heeft dus geen verdere inhoudelijke behandeling plaatsgevonden.

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken.