rul-20191021-atr-000013

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de inhoudingsvrijstelling.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De activiteiten van het concern zien op dienstverlening. In verband met afnemende vraag naar de dienstverlening van de groep heeft het concern haar activiteiten in Europa gestaakt. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

X verzoekt om zekerheid vooraf over de toepassing van de inhoudingsvrijstelling als bedoeld in artikel 4, tweede lid en verder van de Wet op de Dividendbelasting 1965. Relevant is hierbij het besluit van 19 juni 2019 (nummer 2019/13003), waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden van 31 december 2018, nr. DB 2018/216528. Overwegingen

Het verzoek om zekerheid vooraf is ingetrokken voordat kon worden toegekomen aan

de beoordeling of werd voldaan aan de voorwaarden uit het besluit van 19 juni 2019.

Een inhoudelijke analyse is daardoor achterwege gebleven.