rul-20190902-atr-000003

Aanleiding

X wil een belang verwerven in een buitenlandse vennootschap. In verband met deze aankoop wordt door X verzocht om zekerheid over de kwalificatie van deze aan te kopen vennootschap als niet transparant. Daarnaast wordt verzocht om zekerheid over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling ten aanzien van het aan te kopen belang.

Feiten

X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X is een handelsonderneming en richt zich op de Europese markt. De Nederlandse vennootschap wil een belang verwerven in een buitenlandse vennootschap. De aankoop van het belang in de buitenlandse vennootschap is uiteindelijk niet doorgegaan. Het verzoek om zekerheid is ingetrokken.

Rechtskader

nvt

Overwegingen

nvt

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, omdat het verzoek is ingetrokken.