Verrekenprijzen

Een verrekenprijs betreft de prijsstelling voor het leveren van goederen of diensten tussen met elkaar verbonden lichamen of personen. In de Nederlandse wet is een regeling opgenomen die voorschrijft dat inkomen van een belastingplichtige in beginsel wordt bepaald op basis van prijzen die ook zouden worden overeengekomen tussen niet met elkaar verbonden partijen (‘arm’s length’). Deze regeling voorkomt manupulatie van de winst door het afspreken van prijzen die niet met elkaar verbonden partijen nooit met elkaar zouden maken.