rul-20231107-ibox-000003

20231107 IBOX 000003

Samenvatting

Aanleiding

De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de Innovatiebox over de periode 2023 tot en met 2027.

Feiten

X is een industriële onderneming met [1 – 10] personeelsleden in Nederland. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De immateriële activa van X zijn nog niet uitontwikkeld, en X heeft nog geen beslissing genomen over de wijze van toekomstige exploitatie ervan. X heeft mede daardoor tot op heden geen opbrengsten behaald met betrekking tot deze immateriële activa, en beschikt daarnaast per 1 januari 2023 over aanzienlijke compensabele verliezen. In het verzoek om vooroverleg wordt om die reden nog niet verzocht om toepassing van een specifieke voordeelbepalingsmethode. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X om toepassing van de Innovatiebox ziet op de artikelen 12b tot en met 12bg van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Voorts zijn het Innovatieboxbesluit 2021, het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, paragraaf 3 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen) aan de orde.

Overwegingen

X heeft haar verzoek ingetrokken omdat er voorlopig geen voordeel wordt verwacht uit toepassing van de Innovatiebox, mede in verband met de op dit moment bij X nog aanwezige compensabele verliezen en het tot nu toe ontbreken van opbrengsten uit de immateriële activa. Het verzoek is ingetrokken voordat de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter getoetst konden worden. Een inhoudelijke analyse is daardoor achterwege gebleven.

Conclusie

Het verzoek is ingetrokken.