vestigingsplaatsfictie

De vestigingsplaats van een rechtspersoon is van belang voor het vaststellen van – de omvang van – de belastingplicht van entiteiten in bepaalde landen. In Nederland is de hoofdregel voor het bepalen van de vestigingsplaats van een entiteit de plek waar de feitelijke leiding over de onderneming wordt uitgeoefend. Voor bepaalde wetten bestaat ook een vestigingsplaatsfictie, zoals voor de Vennootschapsbelasting, de Dividendbelasting, de conditionele bronheffing. Op basis van deze vestigingsplaatsfictie wordt een naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV), altijd geacht gevestigd te zijn in Nederland. Dat zorgt ervoor dat deze in beginsel ook altijd onderworpen blijft aan de belastingen waarvoor een vestigingsplaatsfictie geldt, ook als de feitelijke leiding wordt verplaatst of als de entiteit wordt omgezet in een rechtspersoon beheerst door het recht van een ander land (‘grensoverschrijdende omzetting’). Belastingverdragen kunnen het heffingsrecht echter beperken.