Vaste inrichting

Een Vaste inrichting is een ondernemingsactiviteit van een entiteit of natuurlijk persoon in een ander land dan waarin de entiteit is gevestigd of de natuurlijk persoon woonachtig is. Indien een in een buitenland gevestigde entiteit of een in een buitenland woonachtig natuurlijk persoon een Vaste inrichting heeft in Nederland is deze over de inkomsten van de Vaste inrichting belastingverschuldigd. Indien een in Nederland gevestigde entiteit of een in Nederland woonachtige natuurlijk persoon een Vaste inrichting heeft in het buitenland zijn de inkomsten in beginsel in Nederland vrijgesteld van belasting.