transactional net margin

Voor het vaststellen van een zakelijke prijsstelling tussen gelieerde entiteiten (’transfer pricing’) wordt met publieke financiele data een gezocht naar wat in vergelijkbare situaties tussen ongelieerde partijen zou worden betaald. Vaak leidt dit tot een vergelijking op de ‘netto-winstmarge’. Afhankelijk van het type ondernemingsactiviteit wordt gekeken naar de netto-winstmarge uitgedrukt in een percentage van de kosten, omzet, of bezittingen.