Ruling

Een ‘Ruling’ is een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige waarin rechtsonzekerheid wordt weggenomen door afspraken te maken over de uitleg van de wet in een specifiek geval.