Materiële onderneming

Een materiële onderneming is een bundeling van kapitaal en arbeid, die in het economisch verkeer actief is met het oogmerk een resultaat te behalen dat het resultaat te verwachten met normaal (passief) vermogensbeheer overtreft. Oftewel: ‘een rokende schoorsteen’.