Lucratief belang

Een lucratief belang betreft o.a. aandelen, vorderingen, of rechten waarmee (mede) een beloning wordt beoogt voor werkzaamheden (artikel 3.92b Wet inkomstenbelasting 2001). Het te verwachten rendement moet in verhouding tot de investering en het gelopen risico hoger zijn dan een normaal te verwachten rendement. Lucratieve belangen komen geregeld voor in het kader van ‘private equity’ investeringen en start-ups/scale-ups. In het rapport “Private equity en fiscaliteit” (2017, niet meer eenvoudig te vinden) is een heel hoofdstuk gewijd aan het lucratief belang (hoofdstuk 9).