Innovatiebox

De Innovatiebox is een verlaagd effectief tarief voor bedrijfsopbrengsten die zijn toe te rekenen aan innovaties. Het tarief is (effectief) 9%. De Innovatiebox kan alleen worden toegepast op zelf-ontwikkelde innovaties. De Innovatiebox kan bijvoorbeeld niet worden toegepast op ‘aangekocht’ intellectueel eigendom.