Europese Unie

De Europese Unie is een samenwerkingsverband van de 27 lidstaten van de Europese Unie. Binnen de Europese Unie gelden regels die Europese ‘integratie’ – o.a. grensoverschrijdend zakendoen – stimuleren en belemmeringen verbieden. Zo mag een inwoner van de ‘eigen’ lidstaat niet slechter worden behandeld dan een inwoner van een andere lidstaat, indien sprake is van vergelijkbare gevallen (verbod of discriminatie). De Europese Unie schrijft ook harmoniserende belastingregels voor. Voorbeelden hiervan zijn de Moeder-Dochterrichtlijn, en de Interest en Royalty Richtlijn die dubbele belastingheffing binnen Europese grensoverschrijdende concerns moeten voorkomen. Andere voorbeelden zijn de Anti-Tax Avoidance Directives 1 en 2 die lidstaten voorschrijven bepaald misbruik te bestrijden. Recentelijk is de Pillar 2 Richtlijn aangenomen. Deze Richtlijn schrijft lidstaten voor regels te implementeren, die er op termijn effectief voor zorgen dat internationale ondernemingen met een omzet van 750mEUR overal waar ze actief zijn tenminste 15% belasting betalen. Daarnaast wordt onderhandeld over de Anti-Tax Avoidance Directive 3, welke lidstaten voorschrijft bepaalde belastinggrondslagbeschermende maatregelen te treffen ten aanzien van ‘brievenbusmaatschappijen’. Het overeenkomsten van dergelijke richtlijnen vereist unanimiteit; de vakministers van alle lidstaten moeten instemmen met de regels. Dit leidt er vaak toe dat compromissen moeten worden gesloten.