Dividendbelasting

De Dividendbelasting is een bronbelasting op winstuitdelingen. Een bronbelasting houdt in dat de belasting wordt geheven van – in het geval van de Dividendbelasting – de aandeelhouder door inhouding van de belasting op het dividend. In Nederland is de Dividendbelasting thans 15%. Vaak is de Dividendbelasting een voorheffing en kan de Dividendbelasting verrekend worden met de inkomstenbelasting die verschuldigd is door de aandeelhouder. Dat betekent overigens niet dat de aandeelhouder altijd het gehele bedrag aan Dividendbelasting kan verrekenen.