Coöperatie

Een Coöperatie is een Nederlandse rechtsvorm. De Coöperatie is een vereniging, een cooperatieve vereniging. In het verleden werden cooperatieve verenigingen onder andere gebruikt voor samenwerking tussen ondernemers; bijvoorbeeld ten behoeve van de exploitatie van een melkfabriek, of voor gezamenlijke inkoop. Coöperaties worden ook gebruikt in internationale bedrijfsstructuren. In eerste instantie vanwege de flexibiliteit in de vormgeving, en omdat de Coöperatie geen Dividendbelasting hoefde in te houden ten laste van de leden (quasi-aandeelhouders). Tegenwoordig zijn coöperaties in internationale bedrijfsstructuren slechts bij uitzondering niet inhoudingplichtig voor de Dividendbelasting; namelijk als ze een materiele onderneming drijven.