Belastingverdrag

Een Belastingverdrag is een overeenkomst tussen twee staten waarin de staten met elkaar afspreken hoe heffingsrechten worden verdeeld om dubbele belastingheffing te voorkomen, en om dubbele niet-heffing tegen te gaan. Belastingverdragen zijn erop gericht om ‘reele’ grensoverschrijdende economische activiteiten tussen de beide verdragspartners te stimuleren. Belastingverdragen bieden steeds vaker handvatten om misbruik met ‘irreele’ grensoverschrijdende economische activiteiten tegen te gaan. Zo kan veelal verdragsbescherming worden ontzegd wanneer aannemelijk is dat het verkrijgen van een voordeel in een bepaaldverdrag een belangrijke reden was voor de vormgeving van een bedrijfsstructuur. Zo wordt gebruik van ‘brievenbusmaatschappijen’ moeilijker gemaakt.