10a

Artikel 10a van de Wet op de Vennootschapsbelasting is een maatregel die grondslagerosie door groepsschulden moet voorkomen en leidt ertoe dat rente (en soorgelijke kosten) ten aanzien van een ‘besmette’ schuld niet aftrekbaar is. Een schuld is besmet als deze is aangetrokken van een verbonden partij, en waarbij de gelden zijn gebruikt voor besmette transacties; uitdelingen, stortingen, aandelenkopen. Deze transactie leiden doorgaans niet tot belaste inkomsten, terwijl – zonder deze maatregel – het aangaan van een schuld wel leidt tot aftrekbare kosten. Rente op besmette schulden is desalniettemin toch aftrekbaar als kan worden vastgesteld dat er sprake is van hoofdzakelijk zakelijke motieven voor de transacties.