mediaan

De uitkomst van een vergelijkbaarheidsanalyse in het kader van Verrekenprijzen wordt vaak uitgedrukt in een bandbreedte. Om tot deze bandbreedte te komen wordt een eerste (handmatige) selectie gemaakt. Wanneer bedrijfsmarges worden vergeleken, worden bijvoorbeeld doorlopend verlieslatende bedrijven veelal niet meegenomen. Hieruit volgt een brandbreedte (‘full range’), een interkwartielafstand (‘interquartile range’) en een mediaan. Doorgaans wordt aangenomen dat een verrekenprijs binnen de ‘interquartile range’ moet vallen. Het uitgangspunt van de Nederlandse fiscus is dat de mediaan wordt genomen, tenzij er goede argumenten zijn om een hogere of lagere plek te kiezen.