Hybridemismatchmaatregelen

Hybride mismatches kunnen leiden tot dubbele aftrek, of aftrek zonder betrekking in de heffing. Hierdoor kan het effectieve belastingtarief van een groep worden verlaagd. Het is dus een kostenbesparing. Er bestaan verschillende varianten van hybriditeit, maar de kern is dat het ene land een transactie of structuur anders ziet dan het andere land, en als gevolg van het verschillend beschouwen van een transactie of structuur wordt een belastingbeparing behaald; die dubbele kostenaftrek terwijl de kosten maar een keer worden gemaakt, of het kunnen aftrekken van kosten die niet gemaakt zijn.