Houdstervennootschap

Een Houdstervennootschap of houdster is een vennootschap die als functie heeft het houden van aandelen in een andere vennootschap of in andere vennootschappen. Houdstervennootschappen kunnen om verschillende redenen worden gebruikt en hoeven niet te worden gebruikt voor belastingbesparing. Houdsters kunnen echter wel een belastinbesparendefunctie hebben. Veelal als we het in Nederland hebben over brievenbusmaatschappijen hebben wij het over houdsters en/of financieringslichamen. Houdsters kunnen ook worden gebruikt om verdragsvoordelen te krijgen. Wanneer wordt gesproken van een ’tophoudster’, dan is sprake van een Houdstervennootschap die strategische, beleidsmatige en financiele invloed uitoefent op zijn directe en indirecte dochterondernemingen. Doorgaans wordt dat geacht een reele bedrijfseconomische activiteit te zijn. Wanneer wordt gesproken van een ’tussenhoudster’, dan is sprake van een vennootschap die zelf geen (omvangrijke) bedrijfseconomische activiteiten uitoefent, maar die wel een bepaalde functie (bijvoorbeeld een ‘schakelfunctie’) binnen de groep heeft. Een tussenhoudster wordt minder snel geacht een reele bedrijfseconomische functie te hebben. Er kan in bepaalde gevallen vereist zijn dat een tussenhoudsterrelevante substance’ heeft.