functies

De heilige drie-eenheid in het vaststellen van Verrekenprijzen bestaat uit: functies, activa, risico’s. Deze drie elementen worden gewogen om een ‘profile’ van de onderneming te maken (‘functional profile’). Dit profiel is het startpunt voor de beoordeling van een zakelijke beprijzing van de activiteiten (Verrekenprijzen).