entrepreneur

De term ‘entrepreneur’ betekent (gewoon) ondernemer. In transfer pricing wordt deze term gebruikt om aan te geven dat een entiteit binnen de groep een zodanig complexe waarde toevoegende of strategische functie uitoefent, de meest significante ondernemingsrisico’s draagt, en/of eigenaar is van de meest unieke en strategische bezitting binnen de groep, en dat daarom het niet passend is, op basis van verrekenprijsmethoden het belastbaar resultaat van die entiteit te bepalen. Het resultaat van die entiteit is dan de resultante van alle andere transacties.