deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling is een belastingvrijstelling van buitenlandse winsten ten aanzien van een kwalificerend aandelenbelang. De vrijstelling betreft zowel winstuitdelingen als vermogenswinsten ten aanzien van het belang. Het principe achter een deelnemingsvrijstelling is het voorkomen van dubbele belastingheffing over ondernemingswinsten, en het kunnen concurreren met lokale marktpartijen door niet aanvullend te belasten in Nederland.