Conditionele Bronbelasting

De conditionele bronbelasting is een heffing aan de bron over bepaalde rentebetalingen, royaltybetalingen, en vanaf 1 januari 2024 ook winstuitkeringen. De conditionele bronbelasting is slechts van toepassing voor betalingen aan verbonden entiteiten in landen in op een lijst opgenomen laagbelastende jurisdicties en niet-cooperatieve jurisdicties, en in misbruiksituaties. Ook betalingen aan verbonden entiteiten in landen die niet zijn opgenomen op de lijst kunnen onder de conditionele bronbelasting vallen als er sprake is van misbruik. Het tarief is gekoppeld aan het hoogste tarief van de Vennootschapsbelasting; 25.8%.