Categorie: apa

 • rul-20240220-apa-000006

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022/2023 tot en met 2026/2027. Partijen hebben vastgesteld dat voor de distributieactiviteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet at arm’s-length is. Het gehanteerde percentage valt binnen een interquartile range van resultaten van ongelieerde…

 • rul-20240213-apa-000007

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. Partijen hebben vastgesteld dat voor de coördinerende en uitvoerende activiteiten verricht door de vaste inrichting ten behoeve van het hoofdhuis van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de totale kosten at…

 • rul-20240213-apa-000003

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met boekjaar 2021. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de kwaliteits- en projectmanagement activiteiten van de vaste inrichting van X. Deze overeenstemming…

 • rul-20240123-apa-000003

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek is wegens gebrek aan voldoende informatie buiten behandeling gesteld. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20240116-apa-000004

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Partijen hebben vastgesteld dat voor de verkoopactiviteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet van X at arm’s-length is. Het percentage dat in de overeenkomst is opgenomen ten behoeve…

 • rul-20240102-apa-000001

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2019 tot en met 2025 met een rollback voor de boekjaren 2014 tot en met 2018. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de activiteiten van X. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt en geformaliseerd in een…

 • rul-20231226-apa-000021

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met het boekjaar 2022. Partijen hebben vastgesteld dat voor de assemblage- en distributieactiviteiten van Y een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet at arm’s-length…

 • rul-20231226-apa-000020

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Partijen hebben vastgesteld dat de premiebetalingen en (eventuele) ontvangen schade uitkeringen bij X plaatsvinden in de kapitaalsfeer en geen gevolgen hebben voor de belastbare winst van X. Partijen hebben vastgesteld dat de opbrengst uit de…

 • rul-20231226-apa-000011

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de periode 1 mei 2019 tot en met 31 januari 2023. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-length vergoeding voor de activiteiten door Z ten behoeve van X. Deze overeenstemming is uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de…

 • rul-20231226-apa-000010

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de periode 1 mei 2019 tot en met 31 januari 2024. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-length vergoeding voor de activiteiten door Z ten behoeve van X. Deze overeenstemming is uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de…

 • rul-20231226-apa-000006

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de gebroken boekjaren 2023/2024 tot en met 2027/2028. Partijen hebben vastgesteld dat voor de warehouse activiteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de operationele kosten at arm’s-length is. Het gehanteerde percentage valt binnen een interquartile range van…

 • rul-20231226-apa-000005

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023/2024 tot en met 2027/2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022/2023. Partijen hebben vastgesteld dat voor de master distributie activiteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet van X at arm’s-length…

 • rul-20231226-apa-000004

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor het boekjaar 2023. Partijen zijn overeengekomen dat de waardering heeft geleid tot een arm’s-lengthvergoeding voor de overdracht van de ondernemingsactiviteiten van X aan Y. De waarde van de overgedragen ondernemingsactiviteiten is vastgesteld op [€1.500.000 – €2.000.000]. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst…

 • rul-20231226-apa-000030

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de periode 1 februari 2018 tot en met 30 april 2019. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-length vergoeding voor de activiteiten door Z ten behoeve van X. Deze overeenstemming is uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de…

 • rul-20231226-apa-000028

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. Partijen hebben vastgesteld dat voor de distributieactiviteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet at arm’s-length is. Het percentage dat…

 • rul-20231226-apa-000024

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Partijen hebben vastgesteld dat voor de technische verkoopondersteuning- / technische ontwikkelingsactiviteiten verricht door de buitenlandse gelieerde ondernemingen voor X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de operationele kosten at arm’s-length is. Het…

 • rul-20231226-apa-000023

  Q heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de periode 1 februari 2018 tot en met 30 april 2019. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-length vergoeding voor de activiteiten door Z ten behoeve van Q. Deze overeenstemming is uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de…

 • rul-20231219-apa-000022

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. X voldoet niet aan de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Het verzoek om zekerheid vooraf is daarom afgewezen. De transactie zal…

 • rul-20231219-apa-000018

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Partijen hebben vastgesteld dat voor de warehouseactiviteiten die X uitoefent een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de operationele kosten at arm’s-length is. Het gehanteerde percentage valt binnen een interquartile range van resultaten…

 • rul-20231219-apa-000017

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met boekjaar 2021. Er is geen zekerheid vooraf gegeven, omdat het verzoek buiten behandeling is gesteld.

 • rul-20231219-apa-000016

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2016 tot en met 2021. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. 20231219 APA 000016De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de activiteiten van Y. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt en geformaliseerd in…

 • rul-20231219-apa-000015

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over de hoogte van haar aan te geven beloning voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Er is geen zekerheid vooraf gegeven.

 • rul-20231219-apa-000012

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025, met een rollback voor het boekjaar 2020, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2019. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-length vergoeding voor de activiteiten van X ten behoeve van…

 • rul-20231219-apa-000011

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027. X voldoet niet aan de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Het verzoek om zekerheid vooraf is daarom afgewezen. De transactie zal in beginsel in het…

 • rul-20231219-apa-000004

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Het verzoek is wegens gebrek aan voldoende informatie buiten behandeling gesteld. Er is geen zekerheid vooraf gegeven.

 • rul-20231219-apa-000003

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over de at arm’s-length aard van de Cost Contribution Arrangement (CCA) tussen X en Y voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. Partijen hebben vastgesteld dat de CCA tussen X en Y alsmede de inkoopbetalingen…

 • rul-20231219-apa-000002

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2018 tot en met 2024. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met boekjaar 2020. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de hoogte van de beloning voor de door A, B, C, D, E en de vaste…

 • rul-20231219-apa-000001

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2018 tot en met 2022 met een rollback over de boekjaren 2016 en 2017. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de financieringsactiviteiten van X. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen…

 • rul-20231219-apa-000023

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2017 tot en met 2024. Het verzoek is buiten behandeling gesteld. De transacties zullen in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20231212-apa-000015

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2019/2020 tot en met 2026/2027. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met boekjaar 2021/2022. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de hoogte van de beloning voor de door X uitgeoefende activiteiten. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt…

 • rul-20231212-apa-000001

  X, Y en Z hebben gezamenlijk een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2017 tot en met 2021. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. Het verzoek is buiten behandeling gesteld.

 • rul-20231205-apa-000011

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. Partijen hebben vastgesteld dat voor de ondersteunende activiteiten die X uitoefent een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de operationele kosten at arm’s-length is.…

 • rul-20231205-apa-000006

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. Gelet op de overwegingen zal geen zekerheid vooraf worden gegeven. De Belastingdienst heeft het verzoek om zekerheid vooraf afgewezen. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20231128-apa-000004

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. Partijen hebben vastgesteld dat voor de concerndienstverlening van X aan de lokale groepsonderdelen een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de relevante operationele kosten…

 • rul-20231114-apa-000002

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. Partijen hebben vastgesteld dat voor de verkoop- en implementatiediensten die groepsmaatschappijen verlenen aan X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet van…

 • rul-20231107-apa-000006

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022/2023 tot en met 2026/2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021/2022. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de distributieactiviteiten van X. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen…

 • rul-20231024-apa-000013

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Partijen hebben vastgesteld dat voor de engineering activiteiten verleend door X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de totale kosten at arm’s-length is. Het gehanteerde percentage valt binnen een interquartile range van…

 • rul-20231024-apa-000004

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Partijen hebben vastgesteld dat voor de ondersteunende activiteiten verricht door de vaste inrichting ten behoeve van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de operationele kosten at arm’s-length is. Het gehanteerde percentage…

 • rul-20231017-apa-000012

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020. Het verzoek is wegens onduidelijkheid over bovengenoemde feiten en omstandigheden buiten behandeling gesteld. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. De transactie zal in beginsel in het…

 • rul-20231017-apa-000008

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Partijen hebben vastgesteld dat voor de distributieactiviteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet at arm’s-length is. Het gehanteerde percentage valt binnen een interquartile range van resultaten van ongelieerde…

 • rul-20231017-apa-000007

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. Partijen hebben vastgesteld dat voor de technische diensten verleend door de vaste inrichting aan X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de totale…

 • rul-20231010-apa-000003

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022/2023 tot en met 2026/2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021/2022. Partijen hebben vastgesteld dat voor de dienstverlenende activiteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de operationele kosten at arm’s-length is. Het…

 • rul-20231010-apa-000002

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020. Partijen hebben vastgesteld dat voor de beloning van de marketing- en verkoopactiviteiten van X en de gerelateerde technische ondersteuning een transactional net margin uitgedrukt in een…

 • rul-20231003-apa-000001

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de periode 1 december 2022 tot en met 30 november 2025. Partijen hebben vastgesteld dat voor de activiteiten verricht door de vaste inrichting ten behoeve van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de kosten at arm’s-length is. Het…

 • rul-20230926-apa-000017

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2016 tot en met 2020. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. Het verzoek is buiten behandeling gesteld.

 • rul-20230919-apa-000011

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021/2022 tot en met 2025/2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020/2021. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding voor het gebruik van de immateriële activa van Y door X. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt…

 • rul-20230919-apa-000004

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2018/2019 en 2019/2020. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. Het verzoek is buiten behandeling gesteld.

 • rul-20230905-apa-000010

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2020/2021 tot en met 2024/2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2019/2020. Partijen hebben vastgesteld dat voor de activiteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet at arm’s-length is. Het gehanteerde percentage…

 • rul-20230905-apa-000008

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2019 tot en met 2024. Er is geen zekerheid vooraf gegeven.

 • rul-20230905-apa-000001

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de winstverdeling tussen X en haar Nederlandse vaste inrichting. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt en geformaliseerd in een…