Categorie: apa

 • rul-20240716-apa-000006

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding voor het gebruik van de immateriële activa van X en de beloning voor de dienstverlenende activiteiten…

 • rul-20240716-apa-000004

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. Er is tevens verzocht om de overeen te komen fiscale behandeling ook van toepassing te laten zijn op de boekjaren 2017 tot en met 2019. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met…

 • rul-20240709-apa-000018

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Er is tevens verzocht om de overeen te komen fiscale behandeling ook van toepassing te laten zijn op de periode september 2021 tot en met december 2021. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot…

 • rul-20240709-apa-000017

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022/2023 tot en met 2026/2027. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning van X. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst en X. In de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat voor de…

 • rul-20240709-apa-000013

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20240709-apa-000008

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022/2023 tot en met 2026/2027. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning van X. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst en X. In de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat voor de…

 • rul-20240709-apa-000006

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. 20240709 APA 000006Partijen hebben vastgesteld dat voor de productieactiviteiten van X ten behoeve van Y en Z een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van…

 • rul-20240702-apa-000011

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor het boekjaar 2022. Partijen hebben vastgesteld dat de eenmalige salariskosten van de werknemer tussen X, Y en Z worden verdeeld op basis van tijdsbesteding. Dit resulteert in een allocatie van de eenmalige salariskosten voor [46% – 60%] aan X, [16% – 30%]…

 • rul-20240702-apa-000012

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2025. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. Het verzoek is buiten behandeling gesteld. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20240625-apa-000012

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. Partijen hebben vastgesteld dat voor de activiteiten verricht door de buitenlandse gelieerde ondernemingen van X ten behoeve van X een transactional net margin uitgedrukt in een…

 • rul-20240625-apa-000007

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor het boekjaar 2022. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20240618-apa-000013

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021. Het verzoek is wegens gebrek aan voldoende informatie buiten behandeling gesteld. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. De transactie zal in beginsel in het kader van…

 • rul-20240618-apa-000009

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2025 tot en met 2029. Partijen hebben vastgesteld dat voor de productieactiviteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de totale kosten at arm’s-length is. Het percentage dat in de overeenkomst is opgenomen valt binnen een…

 • rul-20240618-apa-000007

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2024 tot en met 2028. Partijen hebben vastgesteld dat voor de commerciële activiteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet at arm’s-length is. Het percentage dat in de overeenkomst is opgenomen valt binnen een…

 • rul-20240618-apa-000002

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. In het geval het verkoopkantoor nog geen omzet realiseert, hebben Partijen vastgesteld dat voor de activiteiten die de lokale verkoopkantoren uitoefenen een transactional net margin uitgedrukt…

 • rul-20240604-apa-000011

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20240528-apa-000012

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de verkoop- en distributieactiviteiten van X. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst en X. Partijen hebben vastgesteld…

 • rul-20240528-apa-000009

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 1 april 2015 tot en met 31 maart 2025. De aangiftes voor de boekjaren 1 april 2015 tot en met 31 maart 2022 zijn reeds ingediend. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de transacties. Deze…

 • rul-20240528-apa-000007

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. Partijen hebben vastgesteld dat voor de totale marketing- en verkoopactiviteiten van X en de lokale entiteiten een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de…

 • rul-20240521-apa-000001

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. Partijen hebben vastgesteld dat voor de hoofdkantoordiensten van X aan de lokale dochtermaatschappijen een transactional net margin uitgedrukt in een gemengd percentage van de relevante operationele…

 • rul-20240514-apa-000001

  Y en Z hebben in hun land van vestiging een multilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2027. De buitenlandse bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de at arm’s-length beloning voor de distributieactiviteiten van Z. Deze overeenstemming is geformaliseerd in een Multilaterale APA tussen de…

 • rul-20240507-apa-000005

  X heeft een multilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2011 tot en met 2019, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2010. De aangiften vennootschapsbelasting zijn reeds ingediend. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de levering van goederen en diensten door vennootschappen van…

 • rul-20240507-apa-000004

  X heeft een multilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2011 tot en met 2019, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2010. De aangiften vennootschapsbelasting zijn reeds ingediend. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de levering van goederen en diensten door vennootschappen van…

 • rul-20240507-apa-000002

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2024/2025 tot en met 2028/2029, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023/2024. Partijen hebben vastgesteld dat voor de supply chain activiteiten verricht door de vaste inrichting ten behoeve van het hoofdhuis van X een transactional net margin uitgedrukt…

 • rul-20240423-apa-000006

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20240416-apa-000016

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. De transacties zullen in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20240409-apa-000001

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding voor het gebruik van de immateriële activa van X en de beloning voor de dienstverlenende activiteiten van X. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt en geformaliseerd…

 • rul-20240312-apa-000007

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022. Partijen hebben vastgesteld dat voor de distributieactiviteiten van X in Transactie 1 een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet at arm’s length…

 • rul-20240220-apa-000006

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022/2023 tot en met 2026/2027. Partijen hebben vastgesteld dat voor de distributieactiviteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet at arm’s-length is. Het gehanteerde percentage valt binnen een interquartile range van resultaten van ongelieerde…

 • rul-20240213-apa-000007

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. Partijen hebben vastgesteld dat voor de coördinerende en uitvoerende activiteiten verricht door de vaste inrichting ten behoeve van het hoofdhuis van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de totale kosten at…

 • rul-20240213-apa-000003

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2020 tot en met 2024. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met boekjaar 2021. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de kwaliteits- en projectmanagement activiteiten van de vaste inrichting van X. Deze overeenstemming…

 • rul-20240123-apa-000003

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Het verzoek is wegens gebrek aan voldoende informatie buiten behandeling gesteld. Er is geen zekerheid vooraf gegeven. De transactie zal in beginsel in het kader van het reguliere toezicht beoordeeld worden.

 • rul-20240116-apa-000004

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Partijen hebben vastgesteld dat voor de verkoopactiviteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet van X at arm’s-length is. Het percentage dat in de overeenkomst is opgenomen ten behoeve…

 • rul-20240102-apa-000001

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2019 tot en met 2025 met een rollback voor de boekjaren 2014 tot en met 2018. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de activiteiten van X. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt en geformaliseerd in een…

 • rul-20231226-apa-000021

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met het boekjaar 2022. Partijen hebben vastgesteld dat voor de assemblage- en distributieactiviteiten van Y een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet at arm’s-length…

 • rul-20231226-apa-000020

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Partijen hebben vastgesteld dat de premiebetalingen en (eventuele) ontvangen schade uitkeringen bij X plaatsvinden in de kapitaalsfeer en geen gevolgen hebben voor de belastbare winst van X. Partijen hebben vastgesteld dat de opbrengst uit de…

 • rul-20231226-apa-000011

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de periode 1 mei 2019 tot en met 31 januari 2023. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-length vergoeding voor de activiteiten door Z ten behoeve van X. Deze overeenstemming is uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de…

 • rul-20231226-apa-000010

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de periode 1 mei 2019 tot en met 31 januari 2024. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-length vergoeding voor de activiteiten door Z ten behoeve van X. Deze overeenstemming is uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de…

 • rul-20231226-apa-000006

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de gebroken boekjaren 2023/2024 tot en met 2027/2028. Partijen hebben vastgesteld dat voor de warehouse activiteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de operationele kosten at arm’s-length is. Het gehanteerde percentage valt binnen een interquartile range van…

 • rul-20231226-apa-000005

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023/2024 tot en met 2027/2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022/2023. Partijen hebben vastgesteld dat voor de master distributie activiteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet van X at arm’s-length…

 • rul-20231226-apa-000004

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor het boekjaar 2023. Partijen zijn overeengekomen dat de waardering heeft geleid tot een arm’s-lengthvergoeding voor de overdracht van de ondernemingsactiviteiten van X aan Y. De waarde van de overgedragen ondernemingsactiviteiten is vastgesteld op [€1.500.000 – €2.000.000]. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst…

 • rul-20231226-apa-000030

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de periode 1 februari 2018 tot en met 30 april 2019. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-length vergoeding voor de activiteiten door Z ten behoeve van X. Deze overeenstemming is uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de…

 • rul-20231226-apa-000028

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. Partijen hebben vastgesteld dat voor de distributieactiviteiten van X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet at arm’s-length is. Het percentage dat…

 • rul-20231226-apa-000024

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Partijen hebben vastgesteld dat voor de technische verkoopondersteuning- / technische ontwikkelingsactiviteiten verricht door de buitenlandse gelieerde ondernemingen voor X een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de operationele kosten at arm’s-length is. Het…

 • rul-20231226-apa-000023

  Q heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de periode 1 februari 2018 tot en met 30 april 2019. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-length vergoeding voor de activiteiten door Z ten behoeve van Q. Deze overeenstemming is uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de…

 • rul-20231219-apa-000022

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023. X voldoet niet aan de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Het verzoek om zekerheid vooraf is daarom afgewezen. De transactie zal…

 • rul-20231219-apa-000018

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Partijen hebben vastgesteld dat voor de warehouseactiviteiten die X uitoefent een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de operationele kosten at arm’s-length is. Het gehanteerde percentage valt binnen een interquartile range van resultaten…

 • rul-20231219-apa-000017

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met boekjaar 2021. Er is geen zekerheid vooraf gegeven, omdat het verzoek buiten behandeling is gesteld.

 • rul-20231219-apa-000016

  X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2016 tot en met 2021. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021. 20231219 APA 000016De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de activiteiten van Y. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt en geformaliseerd in…

 • rul-20231219-apa-000015

  X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over de hoogte van haar aan te geven beloning voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Er is geen zekerheid vooraf gegeven.