4 januari 2024 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 32 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 14 advance tax rulings, 12 advance pricing agreements, 2 innovatiebox rulings, en 4 overige rulings.

Deze week 32 nieuwe rulings. Vanaf heden op een andere wijze gepresenteerd.

Rulings #2, #3, #4, #5, en #7 betreffen de vraag of sprake is van een (niet)houdster-Coöp waar een Coöp actief betrokken is bij de herontwikkeling van vastgoed. Ruling #8 gaat over de vraag of ook sprake kan zijn van een technisch-ab wanneer een in Nederland woonachtige particulier een technisch aanmerkelijk belang in een Nederland gevestigde vennootschap houdt via een niet-Nederlandse vennootschap. Dat is niet het geval. Fijn dat dit is bevestigd in een ruling, maar mijn begrip was dat dit ook al bleek uit de parlementaire geschiedenis (van way back).

Ruling #17 is om verschillende redenen interessant; de constructie op zich, de toepassing van de transfer pricing beginselen, en de redenen om toch een APA af te sluiten ookal komt de commerciële werkelijkheid niet overeen met de fiscale werkelijkheid (i.e. geen belastingbesparing, sterker nog, dubbele belasting).

Ruling #30 betreft een eenzijdige standpuntbepaling naar aanleiding van een woonplaatsonderzoek. Ruling #31 afstemming over de behandeling van (on)zakelijke leningen (in andere woorden: koehandel).

Behoorlijk wat leeswerk!

Maurits

Advance Tax Rulings
Advance Pricing Agreements
#15 | rul-20240102-apa-000001
X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2019 tot en met 2025 met een rollback voor de boekjaren 2014 tot en met 2018. De bevoegde autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de arm’s-lengthbeloning voor de activiteiten van X. Deze overeenstemming is vervolgens uitgewerkt en geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst en X. De bevoegde autoriteiten zijn overeengekomen dat voor de vaststelling van de verrekenprijzen voor het ter beschikking stellen van immateriële vaste activa aan X door Y de toepassing van de residual-profit-split-method at arm's-length is. Hierbij wordt de restwinst van X verdeeld nadat voor de routinematige dienstverlenende activiteiten van X een beloning is bepaald door middel van een transactional net margin uitgedrukt in een percentage van de omzet. Het gehanteerde percentage, wat per business segment separaat is overeengekomen door de bevoegde autoriteiten, valt binnen de interquartile range van resultaten van ongelieerde vergelijkbare partijen waarvan de lower quartile 1,0% bedraagt en de upper quartile 4,5%. De restwinst van X, nadat de routinematige beloning is vastgesteld, wordt overeenkomstig de uitkomst van de contributieanalyse verdeeld tussen X en Y. De bevoegde autoriteiten zijn per business segment separate percentages voor de verdeling van de restwinst overeengekomen. Indien het werkelijk behaalde resultaat per bedrijfssegment lager is dan de overeengekomen routinebeloning, zal X het werkelijk behaalde resultaat aangeven. In dat geval zal X geen royalty aan Y betalen en zal Y het tekort van X niet aanzuiveren. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2025. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat voor de jaren 2014 tot en met 2022 de aangiften vennootschapsbelasting reeds zijn ingediend.
Lees meer...
Innovatiebox
Overige rulings

Deze nieuwsbrief is gestuurd naar {email}. Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe kennisgroepstandpunten ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.